Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Thứ Ba Tuần 32 TN B – Vân Hiền

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (25)
XIN CHÚA Ở LẠI VỚI CON

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tâm hồn con là đền thờ cho Chúa ngự. Chúa muốn con dành riêng cho Chúa một chỗ ưu tiên nhất, để ở lại đó, Chúa làm chủ cuộc đời con và hướng dẫn con biết làm theo ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang hiện diện bên con trong giờ này. Con xin thờ lạy Chúa. Con cậy trông nơi Chúa là chỗ dựa vững chắc nhất của đời con. Cảm tạ Chúa luôn yêu thương và gìn giữ con suốt cả hôm nay.

Một ngày sống thật ý nghĩa. Con dành trọn thời giờ, khả năng, sức khỏe để suy nghĩ, nói năng, hành động theo ý Chúa. Con nhớ Chúa đang ngự trong lòng con. Xin dâng lên Chúa những chị em trong hội dòng con, những người thân trong gia đình, nơi họ đạo, những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn và nhất là những chị em hội dòng đã qua đời cùng tất cả các linh hồn còn nơi luyện hình. Lạy Chúa, ngày hôm nay qua rồi, nhưng tình thương và ơn Chúa vẫn ở lại với con. Con cám ơn Chúa thật nhiều. Xin ở lại với con, bạn cho con sức mạnh và nghị lực dẻo dai, để con đón nhận ý Chúa muốn thực hiện tốt đẹp nhất. Xin cho mọi người luôn vui khỏe bình an và cho các linh hồn đã qua đời được về hưởng hạnh phúc trên Nước Trời. Amen.

9.11.2021
vân Hiền