Người Mẹ Vĩ Đại – Vân Hiền

NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI
Bà Cố quê ở Xuân Hòa
Má của Chị Tổng ở nhà dòng đây
Chúa cho ở thế gian này
Tám mươi bốn tuổi dạn dày nắng mưa

Suốt đời vất vả sớm trưa
Đổi lấy hạnh phúc cho vừa lòng con
Tháng ngày sức khỏe hao mòn
Mười người con được vuông tròn nghĩa ân

Lo cho tổ ấm muôn phần
Thành tài đại học ân cần chuyên chăm
Mồ hôi nước mắt quanh năm
Đổi lấy bát gạo chén cơm hằng ngày

Chu toàn sứ mạng đời này
Hoàn thành nhiệm vụ đong đầy yêu thương
Hôm nay Chúa gọi lên đường
Dẫn đưa về tới quê hương Nước Trời

Giã từ tất cả mọi người
Sẵn sàng theo Chúa nụ cười nở hoa
Cầu cho Bà Cố Xuân Hòa
Nghỉ yên trong Chúa nơi tòa cao sang.