Cầu Nguyện Trước Thánh Thể Với Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B ( Mc 6, 7-13)

Thanh Thoát Lên Đường

       Trước nhu cầu của dân chúng ngày càng đông, Chúa Giêsu đã chọn ra 12 tông đồ để các ông tham dự vào sứ vụ truyền giáo của Chúa. Ngài trang bị cho các ông những điều cần thiết của người môn đệ và sai các ông đi thực tập truyền giáo cách thanh thoát nhẹ nhàng. Sứ mệnh Chúa trao cho các tông đồ cũng là sứ mệnh của Giáo Hội và mỗi người chúng con. Nhóm 12 tông đồ sau thời gian “đến xem và ở lại” với Chúa, Ngài huấn luyện các ông nhiều điều và sai đi thực tập truyền giáo, cứ từng hai người đi để các ông giúp đỡ nhau, biểu lộ tinh thần liên đới và hiệp nhất của người tông đồ, đồng thời để các ông làm chứng cách sống động về sự hiệp nhất yêu thương mà các ông rao giảng nơi chính môi trường sống của mình. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, trừ quỷ và chữa các bệnh tật (Mt 10, 8; Lc 9, 1) để các ông thi hành cùng với lời rao giảng. Chúng con thấy những thế lực xấu chống lại Chúa vẫn đang len lõi trong đời sống xã hội hiện nay, nếu chúng con không tỉnh thức nhận diện, chúng con cũng dễ bị cám dỗ đi ngược lại với sự thánh thiện và tốt lành của Chúa. Chúa dặn dò các môn đệ của Người trở nên giống như Chúa khi vào trần gian này, đó là “đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo.” Ngoài ra một cách thiết thực hơn, Chúa còn nhấn mạnh để trấn an các ông “Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các môn đệ đã vui vẻ tiếp nhận sự sai đi với lòng đầy tin tưởng “Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.”. như thế là bước đầu các ông đã làm nên chuyện, đã có những kết quả tốt.

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, các tông đồ ngày xưa theo Chúa, được hạnh phúc sống trong Chúa, được ở với Chúa và thuộc về Chúa và các ông đã làm như Chúa truyền dạy. Chính vì vậy, mà chúng con cũng như nhiều người khác qua mọi thời đại, ở khắp mọi nơi… mới có diễm phúc đón nhận ơn cứu độ Chúa tặng ban. Nhưng không chỉ là sự may mắn như thế, một khi chúng con đọc kỹ và suy nghĩ xa hơn nữa thì chúng con cũng sẽ phải nhận ra một điều thiết yếu là, sứ mạng ngày xưa Chúa trao cho các tông đồ, hôm nay Chúa cũng trao cho mỗi người chúng con. Quả thật là như thế, khi chúng con nhận lãnh bí tích Rửa tội, gia nhập Giáo Hội của Chúa thì chúng con cũng được lãnh nhận các chức vụ: Tư tế, ngôn sứ và vương đế. Cũng như trong đời sống của các tín hữu, chúng con luôn được Giáo Hội nhắc đi nhắc lại vai trò làm chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống. Với vai trò và sứ mạng này của mỗi người, chúng con phải làm sao sống cho đúng để còn giúp người khác hiểu biết về Chúa cũng như về ơn ban của Chúa. Bởi vì, khi chúng con đã lãnh nhận nhưng không thì chúng con cũng phải cho đi không tính toán. Hơn nữa, khi chúng con có thật tình sống trong sứ mạng này, thì chúng con mới mong lãnh nhận được hồng ân của Chúa ban, vì không làm thì sao mà có được! Biết rõ điều này, chúng con đã cố gắng không ngừng, nhưng chúng con xét thấy mình còn quá nhiều thiếu sót, yếu kém…cho nên nhiều khi không đạt kết quả, mà còn có những phản chứng! Vì thế xin Chúa trợ giúp chúng con luôn mãi, để chúng con được mau mắn nhận biết và can đảm điều chỉnh những gì chưa đúng, chưa thích hợp… để qua đó thực hiện sứ mạng Chúa trao một cách trọn vẹn ngay trong hoàn cảnh mà chúng con đang sống.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hiện tại bây giờ thì chúng con bị hạn chế đi lại do dịch bệnh Covid đang bùng phát ở nhiều nơi, mọi người không còn sinh hoạt công cộng bình thường, nhiều nơi phong tỏa không được đi lại hoặc tiếp xúc với bên ngoài, việc ra đi loan báo tin mừng của chúng con cũng gặp không ít là khó khăn, không vì thế mà chúng con nãn lòng, chúng con vẫn có thể đến với những người này qua những lời cầu nguyện và những hy sinh nho nhỏ, để họ đón nhận tất cả những gì Chúa gửi đến trong bình an và phó thác.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con thanh thoát trước những của cải vật chất, để không sự gì ảnh hưởng hay cản trở chúng con ra đi cho sứ vụ Chúa trao. Lệnh truyền của Chúa cho các tông đồ cũng là sứ mệnh của Giáo Hội và mỗi người chúng con ngày nay, xin cho chúng con mạnh mẽ làm chứng cho tình yêu của Chúa, qua chính đời sống chứng tá của chúng con. Chúng con xin phó thác nơi Chúa cơn dịch bệnh đang bùng phát hiện nay, xin Chúa yêu thương quan phòng để mọi người được bình an và cuộc sống trở lại bình thường. Amen. 

M. NQ Ái Hua