Chúc Mừng

CHÚC MỪNG

Chị em hiệp ý đồng thanh
Mừng Ngân Khánh Bảo Loan Anh khấn dòng
Mừng Lê Phụng Lan, Trang, Hằng
Trọn đời Thánh Hiến muôn ngàn phúc ân

Vâng Phục, Trinh Khiết, Thanh Bần
Ba lời khấn hứa chuyên cần thực thi
Tình Trời luôn mãi khắc ghi
Chúa luôn đưa dẫn bước đi vững lòng

Đời tu đẹp tựa hoa hồng
Xanh vàng trắng đỏ thắm nồng thơm hương
Dẫu cho lắm nỗi đoạn trường
Vác lấy Thánh Giá dặm đường còn xa

Con đường Chúa đã đi qua
Gian nan thử thách phong ba ngập tràn
Hành trang phục vụ Chúa ban
Đem Tin Mừng Chúa sẵn sàng ra khơi

Thân nhân bạn hữu chung lời
Chúc mừng quý chị sống đời hiến dâng
Nguyện xin Tình Chúa đỡ nâng
Đồng hành từng bước tri ân suốt đời.

14/9/2022
Vân Hiền