Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (59)
Chủ đề:NẾU CON BIẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Nếu con biết Chúa âm thầm đau khổ
Trên thập hình từng hơi thở cô đơn
Vì tình yêu cay đắng cũng chẳng sờn
Con đâu dám hơn một lần lầm lỗi
Nếu con biết Chúa yêu người có tội
Tên trộm lành thống hối vội ăn năn
Vì tình yêu ban hứa Nước Thiên Đàng
Con nào dám hơn một lần ca thán
Nếu con biết Chúa sẵn sàng ban phát
Giọt máu đào dù tan nát tấm thân
Vì tình yêu dâng hiến chẳng ngại ngần
Con đâu dám hơn một lần ích kỷ
Nếu con biết Chúa đã từng suy nghĩ
Chọn gọi con nên của lễ toàn thiêu
Nguyện từ đây con yêu Chúa thật nhiều
Và theo Chúa hy sinh liều mạng sống.
Xin cho con biết yêu như Chúa mỗi ngày suốt đời con .Amen.

5/9/2022
Vân Hiền