Dấu ấn

DẤU ẤN
Nhắc lại / Lặp lại Lời khấn

Đời Dâng hiến là một hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho những ai muốn dâng mình cho Chúa và sống thuộc trọn về Chúa. Từ những con người bình thường và vì họ được Chúa yêu thương, chọn gọi và được huấn luyện cách đặc biệt theo đường lối Chúa, những con người này đã trở nên những tông đồ thực thi sứ mạng của Chúa.

 Việc “ Mỗi năm một lần” họ nhắc lại những Lời Khấn đầu ấy cho đến khi khấn cuối trước khi Khấn trọn, tức là cho đến khi được trở nên những thành viên thực thụ thuộc trọn vẹn về Hội dòng. Việc nhắc lại lời khấn này chỉ mang hình thức thiêng liêng, một kiểu “canh tân” làm mới lại những gì đã cam kết trước Chúa “để thêm lòng sốt mến và để thêm vững chắc trong ơn gọi” (x. HP 346, 544, 546). Không nhắc lại thì lời khấn đó vẫn còn giá trị.

Chiều qua Chúa nhật 31 thường niên B, tại Nhà Nguyện Hội dòng, trong giờ Kinh Phụng vụ, hai em M. Nguyễn Ngân Trúc LyM. Nguyễn Ngân Trinh đã lặp lại Lời Khấn với Thiên Chúa và trước mặt Cộng đoàn, như là một dấu ấn mà Thiên Chúa ban cho hai em. Trong bầu khí đầm ấm tình thân của gia đình Hội dòng, hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ niềm vui. Ước mong các em luôn trung thành với lời cam kết và trở nên những tông đồ của Chúa, những nữ tu sống đẹp lòng Chúa, tha nhân và mưu cầu phần rỗi các linh hồn.

 

ST 31.10.2021
Ngân Hạ