Lễ lá: Họ đạo Vĩnh Mỹ

Vào lúc 5g sáng nay, tại thánh đường Giáo Xứ Vĩnh Mỹ thuộc tỉnh Bạc Liêu. Sân Nhà thờ tràn ngập ánh đèn, giáo dân lũ lượt tiến vào sân nhà thờ trong tiếng nhạc thánh ca vang lên: “Các trẻ Do Thái trên tay hoa lá reo mừng…”. Sau hồi chuông thứ ba, cha Sở Emmanuel Nguyễn Văn Ghi, với cương vị chủ chăn, ngài đã quy tụ tất cả giáo dân tham dự tiến đến tiền sảnh nhà thờ để cùng nhau tham dự nghi thức làm phép lá.

Sau khi công bố Lời Chúa, cha Sở nhắn nhủ với giáo dân về ý nghĩa của việc rước lá: “chúng ta cùng với dân Do Thái tiến vào thành Giêrusalem để tung hô Chúa Giêsu là Vua, Ngài không phải là vua của trần thế nhưng vua của Tình yêu, Ngài không phải là Vua của quyền lực, nhưng là vua của cõi lòng mỗi người chúng ta”.

                       

Bước vào thánh lễ và sau bài thương khó cha Sở giảng ngắn gọn với ý nghĩa sau: 

        –  Chúa Giêsu, Ngài không phải đương nhiên bị các Luật Sĩ và Biệt Phái công kích, lên án và cũng không phải đương nhiên Ngài bị quân dữ đòi giết chết, nhưng là Ngài muốn đi trọn con đường Chúa Cha muốn, mà ý Chúa Cha muốn là con đường thập giá, con đường đau khổ, con đường mà Ngài cảm thấy sợ và Ngài đã thốt lên: “Lạy Cha, xin cất chén đắng này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, mà theo ý Cha vẹn toàn”.

Với  ý nghĩa đó, ngài mời gọi giáo dân hãy cùng với Chúa Giêsu đi trọn con đường thập giá trong tuần thánh này, với tất cả những hy sinh, cố gắng, nhất là tham dự thật đông đảo và sốt sắng tất cả các nghi thức tam nhật vượt qua, cùng với Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu chết để bước vào vinh quang phục sinh với Ngài.

                                                                                                                                                                                                                   Tường Vy