Lời cầu nguyện – Tĩnh tâm Học viện (2)

LỜI CẦU NGUYỆN

  • Lời nguyện 1:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đễn như cơn gió mát thổi vào đời con, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát.

Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong chảy vào đời con, để cuốn đi mọi nhơ nhớp khô cằn, cứng cỏi và làm bật dậy những mầm xanh sự sống nơi chúng con.

Xin Ngài hãy đến như ngọn lửa hồng chiếu sáng đời con, để chúng con không còn đồng lõa với tối tăm nhưng mang trong tim một ước mơ nóng bỏng, là làm cho vũ trụ này rực sáng tình yêu. Amen.

Sáng thứ năm, ngày 04/08/2022

M. Lê Thành Thanh Mãi (sưu tầm)

  • Lời nguyện 2:

Khởi đầu ngày mới với biết bao lỳ công Chúa làm trên cuộc đời con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến mở mắt – mở môi – mở tai – mở tim và mở trí – để giúp con biết ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa cho xứng đáng. Và xin Ngài mỗi ngày làm mới lại thần tượng của con là Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh mà con đã chọn và bước theo.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, thần tượng của đời con. Con muốn nói với Ngài rằng: đường con đi hôm nay có khi hân hoan, lắm lúc sầu khổ, nhưng nếu được phép chọn lại, con sẽ không chọn con đường nào khác ngoài con đường thập giá. Và luôn xác tín rằng: Đường Thập Giá, đường con đi, con đường nở hoa hồng phúc. Xin cho con trọn niềm hy hiến để trở nên của lễ đẹp long Chúa. Amen.

Sáng thứ sáu, ngày 05/08/2022

M. Phụng Hằng

  • Lời nguyện 3:

Nguyện cầu ơn Chúa Thánh Linh

Giờ đây tuôn đổ an bình lòng con

Cho con trí sáng tâm an

Bình tâm đón nhận, nhẹ nhàng cho đi

Nhận ra con chẳng là chi

Mong manh, dễ vỡ có gì đáng tin

Lắm khi ảo tưởng về mình

Thành công, thất bại niềm tin mất dần

Nhận ra ân phúc Thánh Thần

Chúa thương đổi mới xác thân, cuộc đời

Có gì mà chẳng bởi Trời

Nên con nhân lãnh để rồi trao ban…

Lạy Chúa, ngày hôm nay xin cho con biết trao cho nhau ánh mắt yêu thương, nụ cười hiền hòa, câu nói khích lệ và hành động chia sẻ. Xin giúp con mang lại niềm vui, sự bình an cho mọi người mà con gặp gỡ, từ niềm vui và sự bình an mà con nhận được từ nơi Chúa. Amen.

Sáng Chúa nhật, ngày 07/08/2022

M. Nguyễn Quỳnh Diễm Kiều