Thơ: Lời Khấn Nguyện 2.10 – Vân Hiền

Con cầu khẩn với Thiên Thần Hộ Thủ
Suốt đêm ngày bao phủ chở che con
Nhắc nhở con nhiệm vụ nhớ chu toàn
Từng giây phút lo làm tròn bổn phận
Giữa cuộc đời còn bon chen lận đận
Có Thiên Thần Bản Mệnh giữ gìn luôn
Biết nhận ra nguồn sức sống trào tuôn
Từ nơi Chúa với ngàn muôn tia sáng
Ngài hướng dẫn chẳng còn đường nào khác
Ngoài con đường Thánh Giá vác trên vai
Hãy vững tin can đảm bước theo Ngài
Ngàn ân phúc đến với ai bền chí
Xin cho con biết đi tìm chân lý
Thánh ý Ngài là hạnh phúc đời con
Quyết trung thành bằng tình mến sắt son
Lòng gắn bó keo sơn và bền chặt
Có bàn tay Thiên Thần hằng dẫn dắt
Suốt dặm trường an tâm nhất đời con
Xin dìu đưa người lạc bước tha phương
Được chầu Chúa trên thiên đường vinh phúc
Xin cảm tạ dâng tâm tình mọi lúc
Phút giây này khấn nguyện mãi ghi tâm
Thiên Thần đây luôn hiện diện âm thầm
Hằng chăm sóc ủi an và nâng đỡ
Từng nhịp đập con tim từng hơi thở
Cần Thiên Thần nối kết mở cho thông
Để mến yêu liên lỉ thật trong lòng
Hướng về Chúa thầm ước mong cầu nguyện.
Vân Hiền