Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy 02/10/2021

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu