Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật V phục Sinh Năm B

Lời Nguyện Chung

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Muốn sống hiệp nhất với nhau, đời sống của chúng ta phải kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, như cành nho gắn liền với thân nho. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và thi hành sứ mệnh Ngài trao cho trong tinh thần khiêm tốn, cậy trông, tín thác. Muốn được như vậy chúng ta tha thiết nguyện xin:

1.“Thầy là Cây nho, các con là cành nho”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn được tràn đầy nhựa sống ân sủng của Đức Kitô, bằng việc sống Lời Chúa và lãnh nhận các Bí tích. 

4.“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn ý thức bổn phận phải sống trong tình yêu của Chúa và tình mến thương nhau, để sinh nhiều hoa trái thiêng liêng làm phần thưởng muôn đời.

3. Nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn” Xin cho những ai dấn thân làm việc tông đồ, nhận ra tình yêu và ân sủng của Chúa qua những gian nan thử thách, đau khổ và cả sự chết, vì đó là những phương thế đem lại kết quả cho việc tông đồ.

4.Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết hân hoan vui mừng được có Thánh Lễ hằng ngày, để được tiếp rước Chúa Thánh Thể và hiệp nhất nên một với Người.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha Toàn Năng, niềm vui mừng và hy vọng lớn lao nhất của chúng con chính là được thông hiệp với Ngài, nhờ Đức Kitô đã trở thành cây nho, còn chúng con là những cành lá của cây nho ấy. Xin cho chúng con luôn biết thực thi tình yêu thương và phục vụ như Đức Kitô, bằng những hành động cụ thể có sức biến đổi môi trường chung quanh, đem lại hạnh phúc cho người khác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lời Nguyện cho mọi người

.