Giáo phận Hà Tĩnh trực tiếp Thánh lễ chuyển giao sứ vụ giám mục 29.04.2021

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH TRỰC TIẾP THÁNH LỄ CHUYỂN GIAO SỨ VỤ GIÁM MỤC 29.04.2021

Nguồn: Kênh YouTube Giáo phận Hà Tĩnh