Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể: Lòng thương xót

LÒNG THƯƠNG XÓT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lòng thương xót Chúa là sự khoan dung, tha thứ, bao bọc, che chở, dìu dắt, đỡ nâng con. Có lẽ và chắc rằng Chúa không quan trọng những vấn đề và công việc nhỏ bé của con mà chỉ cần trái tim mở rộng đầy ắp tình thương mến. Ai đã từng bơi lội và ngụp lặn trong tình ái thì cũng có được kinh nghiệm chí thiết này và Chúa chỉ chờ đợi có thế thôi, rồi mọi sự Chúa sẽ làm nên trong quyền năng theo thánh ý Chúa. Xin Chúa cho mỗi người trở thành một thập giá nở hoa và mỗi cành hoa sẽ là một trái tim tỏa sáng rất đặc biệt độc đáo của lòng thương xót Chúa trên chính thập giá đời mình. Amen.

                           Con yêu Chúa bằng tình yêu thập tự
                           Với trọn tình dâng hiến cả con tim
                          Trong tin yêu con cảm nghiệm thật nhiều
                           Hoa thập tự biết yêu điều độc đáo
                           Lòng thương xót đưa con vào biển cả
                           Ngụp lặn hoài trong sóng gió trùng khơi
                           Chúa chỉ cần chờ đợi bấy nhiêu thôi
                           Là thực hiện quyền năng trong thánh ý
                           Xin cho con biết chọn điều cao quý
                           Bước theo Ngài là chân lý đời con
                          Quyết trung thành băng tình mến sắt son
                           Nên tông đồ của lòng thương xót Chúa.

                                          24/4/2022
                                          Vân Hiền