Múa – Cảm mến ân tình

Chị em Mến Thánh Giá Cần Thơ
Tham gia ngày họp mặt ơn gọi Giáo Phận 2.5.2021