Tâm tình dâng Mẹ – Suy niệm mầu nhiệm năm sự vui

MẦU NHIỆM 5 SỰ VUI – MẪU 1 

 

 • Thứ nhất: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thưở ấy, Thiên Thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến với một trinh nữ tên là Maria đã đính hôn với Giuse thuộc nhà Đavít. Vào nơi Trinh Nữ ở, Thiên Thần chào: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà.” Nghe những lời chào đó, Maria xao xuyến và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì!

Thiên thần nói tiếp: “Maria đừng sợ vì Bà đã được ân sủng nơi Thiên Chúa. Này đây Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, Bà đặt tên là Giêsu. Người sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng Đavít, tổ tiên Người sẽ trị vì nhà Gia-Cóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.”

Maria thưa với Thiên Thần: “Việc ấy xảy ra cách nào được, vì tôi không biết đến việc phu thê!”

Thiên Thần đáp: “Chúa Thánh Thần sẽ đến trên Bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà, vì thế Đấng Thánh sáp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.”

Kìa bà Ysave, người họ hàng với Bà, tuy già rồi, mà nay đã mang thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không có thể. Maria liền nói: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền.” và Thiên thần cáo biệt Trinh Nữ.

Chúng ta dâng chục kinh này, xin Mẹ dạy chúng ta biết khiêm nhường nhìn nhận sự thật: mình là những tạo vật tùy thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa toàn năng, tự do chúng ta biết phục vụ Chúa và mọi Người trong tình yêu thương.

 

 • Thứ Hai: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Trong những ngày ấy, Maria vội vã lên đường, lên miền núi, đến một thành thuộc chi tộc Giuđa, Bà vào nhà Gia-ca-ri-a và chào Ysave.

Bà Ysave vừa nghe tiếng Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy mừng và Bà được đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng rằng: “Em được chúc phúc hơn moi người phu nữ, và người con mà em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến với tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì hài nhi trong dạ tôi nhảy mừng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện mọi điều Chúa đã nói.

Maria liền ngợi khen Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Vì Ngài đã đoái thương nhìn phận hèn tớ nữ Ngàị Nầy từ đây, mọi đời sẽ khen tôi có phúc vì Đấng Quyền Năng đã làm cho tôi nhũng điều cao cả.” Sau đó, Maria lưu lại với Ysave chừng 3 tháng, rồi trở về nhà.

Chúng ta dâng chục kinh này xin Mẹ dạy chúng ta biết cảm tạ và dùng mọi tài năng, sức lực Chúa ban để phục vụ những anh chị em từ trong gia đình đến những người mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày.

 

 • Thứ Ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thời đó, hoàng đế Augustino ra sắc chỉ kiểm tra toàn thể thiên hạ Mọi người phải về nguyên quán mình để khai sổ bộ. Giuse từ Nadarét về quê Đavít là thành Bêlem để khai sổ bộ cùng với Maria đang có thaị Thời gian ở đó. Maria đến ngày sinh. Bà sinh con đầu lòng, lấy tả quấn con, đặt nằm trong máng cỏ, vì không có chỗ cho ông bà trọ. Trong vùng ấy có mục đồng đêm khuya canh thức ngoài trời. Thiên Thần hiện đến với họ sáng ngời làm họ kinh khiếp.

Thiên Thần nói: “Đừng sợ! Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân. Hôm nay vị Cứu Chúa là Đức Kitô đã sinh ra cho anh em trong thành Đavít. Và đây là dấu cho anh em nhận ra Ngài! anh em sẽ thấy một Hài Nhi mình vấn tã đặt nằm trong máng cỏ.” Bổng đâu có muôn vàn thiên binh hợp với thiên thần đồng ca rằng: “Vinh danh Thiên Chuá trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm.”

Khi thiên thần về trời rồi, các mục đồng hối hả đi Bêlem, họ đã gặp Maria và Giuse cùng Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Rồi các mục đồng lui về tôn vinh và ca ngợi Thiên Chuá về mọi điều họ đã nghe và được thấy.

Chúng ta dâng chục kinh này, xin Mẹ dạy chúng ta biết sống tinh thần khó nghèo, không coi tiền của như mục đích của đời mình, nhưng chỉ xử dụng tiền của vật chất như là phương tiện để phục vụ sự sống, làm việc bác aí, và tôn danh Chúa.

 

 • Thứ Tư: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy theo luật Môsê, Maria và Giuse đem Hài Nhi Giêsu lên Gierusalem để tiện dâng cho Chúa như luật dạy Con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, phải dâng kính Chúa cùng với một cặp chim gáy hay 2 bồ câu tơ.

Lúc đó, ở Gierusalem có một người công chính đạo đức tên là Simeôn được Thánh Thần linh báo sẽ không phải chết trước khi thấy Đức Kitô. Được linh cảm, ông lên đền thờ, gặp ông bà bồng Hài nhi Giêsu đến. Ông liền xin bồng Hài Nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa: ” Lạy Chúa, giờ đây xin để cho tôi tớ thác bình an như lời Người phán. Vì mắt tôi đã thấy ơn Người cứu độ.”

Cha mẹ Hài Nhi kinh ngạc vì các điều nói về Ngài. Đoạn Simêông chúc lành cho ông bà, rồi nói cùng Maria mẹ Ngài: “Con trẻ này sẽ nên cớ cho nhiều người vấp ngã và nhiều người chỗi dậy, làm dấu cho nhiều người chống đốí, hầu ý nghĩ nhiều tâm hồn phát lộ ra. Riêng tâm hồn Bà. Một mũi gươm sẽ đâm thâu qua. Lễ xong ông bà trở về NaZarét, còn Hai Nhi lớn dần, dũng mãnh, đầy khôn ngoan và ân sủng Thiên Chúa.

Chúng ta dâng chục kinh này xin Mẹ dạy chúng ta biết từ bỏ ý riêng mà vâng theo thánh ý Chúa trong hoàn cảnh của cuộc đời.

 

 • Thứ Năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Hàng năm cha mẹ Ngài đi lên Giesusalem vào dịp lễ vượt qua. Khi Ngài lên 12 tuổi, ông bà cũng đưa Ngài đi dự lễ. Lễ xong ông bà trở về, trẻ Giêsu ở lại Gierusalem mà cha me Ngài không hay, vì nghĩ Ngài có trong đoàn lữ hành, sau khi đi một ngày rồi, ông bà mới hay, nên cố tìm Ngài giữa hàng bà con quen thuộc. Nhưng không tìm ra, ông bà mới quay trở laị Gierusalem. Và sau 3 ngày tìm kiếm, ông bà đã gặp được Ngài trong Đền Thờ. Ngài đang ngồi giữa các tiến sĩ mà nghe và hỏi.. Ai nâý đều sửng sốt về trí thông minh và các lời Ngài đốí đáp.

Thấy Ngài, ông bà ngạc nhiên, Me Ngài hỏi: ” Này con, tại sao con làm thế? Này cha con và mẹ phải đau khổ tìm con!” Nhưng Ngài đáp: “Tại sao tìm con: Cha me không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao: “Nhưng ông bà không hiểu lời Ngài nóí.”

Rồi Ngài đi xuống với cha mẹ về Nazarét, và hằng tuân phục cha mẹ Riêng Mẹ Ngài ghi nhớ các điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu thì càng ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.

Chúng ta dâng chục kinh này, xin Mẹ đoái thương nhìn đến chúng ta và giới trẻ phải chiến đấu với đờì sống vô thần thực tiễn đang cám dỗ từ bỏ, hoặc dửng dưng với niềm tin vào Chúa.

 

MẦU NHIỆM 5 SỰ VUI – MẪU 2

 

 1. Hát Chúa Thánh Thần

Lời dẫn mở đầu:

Kính thưa cộng đoàn! Vào năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra tại ngôi làng nhỏ Fatima thuộc nước Bồ Đào Nha, với ba trẻ Luxia, Phanxicô và Giaxinta. Qua các em, Mẹ mời gọi nhân loại hãy ăn năn thống hối trở về với Thiên Chúa. Mẹ đã căn dặn các em phải sống thánh thiện để cầu nguyện cho những kẻ có tội và cầu bình an cho thế giới.

Hôm nay, Hội Dòng chúng ta họp nhau đây để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria nhân kỷ niệm ngày Mẹ hiện ra tại Fatima. Chúng ta hãy cùng với Đức Mẹ dâng lời ca ngợi tạ ơn Thiên Chúa, và nhờ Mẹ chuyển cầu để mỗi người chúng ta luôn kiên trung vững bước trên con đường theo Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện này, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa, xin thánh hóa môi miệng chúng con, để chúng con biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa. Xin Mẹ Maria cùng cầu nguyện với chúng con, như Mẹ đã cầu nguyện với các Tông đồ trong nhà tiệc ly, để Thánh Thần đã xuống trên Mẹ và cũng xuống trên chúng con trong buổi lần chuổi mân côi hôm nay. Xin được hiệp thông với tất cả mọi người trên toàn thế giới dâng lên chuổi mân côi năm sự vui. Để khẩn nài lòng thương xót Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ban bình an cho toàn thế giới giữa cơn đại dịch này. Ước gì lời cầu nguyện của chúng con hôm nay được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Amen

Hát: Năm xưa trên cây sồi…

 1. Suy niệm Mầu Nhiệm Vui
 • Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai (Lc 1, 38). Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.

Lời Chúa: “Bấy Giờ Ðức Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).

Suy niệm: Cuộc sống con người luôn gắn liền với những lời mời gọi thôi thúc trong lương tâm qua từng biến cố với những cảm nhận khác nhau. Có những lời mời gọi rõ ràng và rất khả quan, nhưng cũng có những lời mời gọi đầy bất ngờ. Đức Maria đã tự đặt mình dưới quyền sử dụng của Thiên Chúa, trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Mẹ luôn thưa “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh. Là những người sống đời thánh hiến, chúng ta được mời gọi đặt niềm tin tưởng, phó thác cuộc đời, con đường, tương lai của mình trong vòng tay yêu thương của Chúa, qua các Đấng Bề Trên.

Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết xin vâng như Mẹ. Xin vâng trong mọi hoàn cảnh. Xin vâng theo thánh ý Chúa để tâm hồn chúng con luôn bình an trong Chúa. Amen.

Đọc 1 kinh Lạy Cha. 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

Hát: Xin vâng 

 • Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave (Lc 1, 56). Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường , đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlizabét.” (Lc 39,40).

Suy niệm: Ra đi là một sứ mạng: đem niềm hạnh phúc đến cho người khác. Đến với nhau không đơn thuần là ăn uống, vui chơi mà chính là gặp gỡ. Đức Maria đã đi thăm người chị họ Isave. Dù đường sá xa xôi, vất vả, qua miền đồi núi, Mẹ vẫn lên đường viếng thăm vì yêu thương. Chính tình thương đã thúc đẩy bước chân Mẹ. “Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo Tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ” (Is 52,7).

Trong cuộc sống hằng ngày ai cũng có nhu cầu gặp gỡ người khác, có những cuộc gặp gỡ mang lại bình an và niềm vui, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ mang lại buồn phiền và lo lắng. Chúng ta là những người được mệnh danh là “người có Chúa”, chúng ta đã chọn cuộc gặp gỡ nào để mang Chúa đến cho người khác?

Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con nhân đức khiêm nhường và yêu thương nơi Mẹ. Bởi chỉ có thực sự khiêm tốn và yêu thương chân thành chúng con mới có thể đem Tin Mừng cứu độ cho tha nhân. Amen.

 Hát: Nhịp bước bên mẹ

 • Đức Bà sinh Chúa Giêsu nơi hang đá (Lc 2, 7). Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Lời Chúa: “Bà Maria đã tới ngày mãn nhụy khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ.” (Lc 2,6-7)

Suy niệm: Đức Maria đã sinh ra cho Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã sinh ra cho chúng ta. Con Thiên Chúa được sinh ra bởi một người phụ nữ khiêm hạ, và được sinh ra trong cảnh nghèo khó, “không có nơi tựa đầu”. Không ai trong chúng ta muốn sống nghèo, nhất là trong xã hội mà người ta đang đề cao tiền bạc, hưởng thụ và cái nghèo bị coi là điều bất hạnh. Thế nhưng, người tu sĩ được mời gọi, từ bỏ những giá trị vật chất và những gì đáng được hưởng, để dấn thân cho một lý tưởng cao đẹp hơn.

Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con tinh thần bình an và phó thác, dám sống nghèo vì Nước Trời; nghèo vì Tin Mừng của Chúa; nghèo để thuộc trọn về Chúa; nghèo để yêu mến Chúa trong sự đồng cảm với chị em. Amen.

Hát: Nguyện Ước 

 • Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh (Lc 2, 34). Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Lời Chúa: “Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa như đã chép trong Luật Chúa rằng: ‘Mọi con trai đầu lòng phải đuợc gọi là của thánh, dành cho Chúa.’” (Lc 2,22-23).

Suy niệm: Mẹ Maria đã hoàn toàn vâng phục lề luật, Mẹ Maria đến đền thờ để thanh tẩy như tất cả các bà mẹ phàm trần, và dâng con đầu lòng theo luật Môsê:  “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa” (Lc 2,23).

Chọn đời sống thánh hiến tu trì là chọn “dâng mình cho Chúa” và sống đời chứng nhân Tin Mừng. Người tu sĩ cảm nhận tình yêu sâu xa của Thiên Chúa và muốn đáp trả lại. Mẹ Maria là nữ tu đầu tiên và là mẫu gương sống đời thánh hiến, vì cuộc đời của Mẹ luôn cưu mang Chúa trong lòng và thực thi thánh ý Chúa từng giây phút.

Lạy Mẹ Maria, Xin cho cuộc đời dâng hiến của chúng con luôn noi gương cao quý của Mẹ “không lấy gì làm hơn Đức Kitô”, để nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ chúng con thuộc trọn về Đức Kitô. Amen.

Hát: Tận hiến cho Mẹ

 • Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Lời Chúa: “Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.”

Suy niệm: Thật khó diễn tả được nỗi đau khổ và sững sờ của Mẹ Maria và thánh Giuse khi nghĩ rằng các ngài đã mất Chúa Giêsu. Các ngài bị thử thách nặng nề về lòng tin. Nhưng thánh Giuse và Đức Maria vẫn kiên nhẫn tìm kiếm suốt hai ngày trong vô vọng, đến ngày thứ ba mới gặp lại được Giêsu. Thử thách là thế đó, khi chúng ta phải tìm kiếm Đức Giêsu trong khô khan, mệt mỏi, cô đơn… và trung thành là chấp nhận tin đang khi không hiểu, không thấy, không có bằng chứng nào cụ thể.

Lạy Mẹ Maria, có những lúc đời sống cầu nguyện của chúng con thật khô khan. Tìm đến Chúa nhưng chúng con im lặng. Xin dạy chúng con cầu nguyện như khi xưa Mẹ đã dạy các Tông đồ cầu nguyện trong nhà tiệc ly. Xin cho chúng con cũng biết luôn suy niệm lời Chúa trong lòng như Mẹ.

Chúng con xin dâng chục kinh này để cầu nguyện đặc biệt cho cơn đại dịch. Xin Mẹ đồng hành với thế giới chúng con, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho cơn đại dịch mau chấm dứt, để thế giới chúng con được bình an. Amen.

Hát: Mẹ Nguồn Cậy Trông

Lời Cầu

Chủ sự: Chị em thân mến, Sứ điệp Mẹ Maria loan báo tại Fatima/ thúc đẩy chúng ta hoán cải đời sống, tôn sùng Trái Tim Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi để cầu nguyện cho thế giới được ơn cứu độ. Trong ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, chúng ta cùng Mẹ ca ngợi Chúa và dâng lời nguyện xin:

 1. “Tôi đây là Nữ Tỳ của Chúa”.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Tu sĩ nam nữ luôn hân hoan vâng phục Thánh ý Chúa trong đời sống Thánh hiến, nhất là vâng phục cách vô điều kiện để thi hành sứ mạng được trao phó.
 2. Trong lần hiện ra với ba trẻ tại Fatima, Mẹ đã nhắn nhủ các con cái Mẹ siêng năng lần chuỗi Mân côi hằng ngày. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria xin Chúa cho các Kitô hữu luôn biết siêng năng đọc và suy gẫm chuỗi mân côi hằng ngày, vì đó chính là quyển Tin Mừng sống động/ và lời cầu nguyện tuyệt vời nhất Thiên Chúa ban tặng cho con người.
 3. “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Chúng ta cùng cầu xin cho anh chị em khắp thế giới đang sống trong lo âu, đau khổ do dịch bệnh, luôn cảm nghiệm được tình mẫu tử của Mẹ Maria, và biết noi gương Mẹ sẵn sàng đáp lại tiếng xin vâng theo Thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
 4. “Kính mừng Maria Đầy Ơn Phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà”.Chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong Hội Dòng chúng ta, luôn biết yêu kính và cầu nguyện với Mẹ, bằng việc lần chuỗi Mân Côi hằng ngày như lời Mẹ dạy chúng ta.

Chủ sự: Lạy Chúa toàn năng, Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ rất thánh là Đức Trinh Nữ Maria. Xin giúp chúng con biết noi gương Mẹ, một lòng tin tưởng vâng phục thánh ý Chúa/ và nhiệt thành cầu nguyện hy sinh cho phần rỗi của tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Hát kết thúc: Đền Tạ Trái Tim Mẹ

 

MẦU NHIỆM 5 SỰ VUI – MẪU 3

HƯỚNG Ý: Các mầu nhiệm mùa vui, được đánh dấu bằng niềm vui toả sáng từ biến cố Nhập thể. Điều này là rõ rệt ngay từ mầu nhiệm thứ nhất, cuộc Nhập thể, khi lời thiên sứ Gabriel chào Đức Trinh nữ Nadarét được nối kết với lời mời đón nhận niềm vui thời Đấng Cứu thế “Vui lên, cô Maria”… Nhưng hai mầu nhiệm sau cùng, trong khi vẫn duy trì bầu khí vui mừng này, thì lại báo trước bi kịch sắp xảy đến… Suy niệm các mầu nhiệm mùa vui là đi vào những nguyên nhân tối hậu và ý nghĩa sâu xa nhất của niềm vui Kitô giáo. Đó là tập trung vào tính cách thực tiễn của mầu nhiệm của cuộc Thương khó cứu độ. Đức Maria dẫn chúng ta tới chỗ khám phá ra bí quyết của niềm vui Kitô giáo, trước hết và trên hết, là một “Tin Mừng”, trung tâm và toàn thể nội dung Tin Mừng đó chính là con người Đức Giêsu Kitô, Lời đã thành xác phàm, Đấng cứu độ của thế giới (Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria 20).

MẦU NHIỆM THỨ NHẤT

BÁO TIN NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Toàn thể lịch sử cứu độ, theo một nghĩa nào đó đã hướng tới lời chào của thiên sứ Gabriel “Vui lên đi, cô Maria !”. Nếu như kế hoạch của Chúa Cha là qui tụ vạn vật trong Đức Kitô (x. Ep 1,10), thì toàn thể vũ trụ một cách nào đó đã được ân nghĩa của Thiên Chúa động chạm đến, ân nghĩa mà Chúa Cha đoái đến Đức Maria và làm cho Đức Mẹ thành Thân Mẫu của Con của Người. Ngược lại, toàn thể nhân loại được ôm ấp bởi tiếng fiat, nhờ tiếng ấy Đức Mẹ sẵn sàng chấp thuận thánh ý Thiên Chúa (Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria 20).

Lời Chúa

“Bấy Giờ Ðức Maria nói: ‘Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).

Suy niệm

Đức Maria đón nhận những lời của thiên sứ với tâm tình khiêm tốn và vâng phục. Người trở nên mẫu gương cho chúng ta mỗi khi Chúa mong đợi chúng ta quảng đại đáp tiếng “Xin Vâng” theo thánh ý Ngài.

Quyết tâm

Khiêm tốn và trung thành với những điều đã cam kết: “Phúc cho ai lắng nghe và tuân hành lời Chúa” (Lc 11,28).

Cầu nguyện

Ôi lạy Maria, xin dạy chúng con biết vâng lời đón nhận ý Chúa.

MẦU NHIỆM THỨ HAI

ĐỨC MẸ MARIA ĐI THĂM VIẾNG BÀ ELISABET

Hớn hở nhảy mừng là từ ngữ chủ yếu của việc gặp gỡ bà Elisabet, trong đó âm thanh của tiếng Đức Mẹ và sự hiện diện của Đức Kitô trong lòng người khiến cho ông Gioan “nhảy lên vì vui sướng”  (Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông thưKinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria 20).

Lời Chúa

“Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường , đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlizabét.” (Lc 39,40).

Suy niệm

Đức Maria vội vàng đến thăm bà Elisabet để mang lại cho bà chị họ những sự giúp đỡ cần thiết, nhưng nhất là mang đến cho bà Chúa Giêsu, Đấng ban ơn thánh hoá và hân hoan.

Người trở nên mẫu gương cho chúng ta mỗi khi chúng ta được kêu mời đến giúp đỡ tha nhân, và nhất là đem Chúa Giêsu đến cho họ.

Quyết tâm

Bác ái : “Tất cả lề luật được tóm lại trong một mệnh lệnh : bạn hãy yêu thương tha nhân như chính mình” (Gl 5,14).

Cầu nguyện

Ôi lạy Maria, xin đến thăm viếng gia đình chúng con và mang đến cho chúng con hồng ân của Chúa Giêsu, người con yêu quý của Mẹ.

MẦU NHIỆM THỨ BA

CHÚA GIÊSU GIÁNG SINH TẠI BÊLEM

Sự vui mừng cũng tràn ngập cảnh ở Bêlem, khi biến cố chào đời của Hài nhi thánh, Đấng cứu chuộc thế giới được loan báo nhờ lời ca của các thiên thần và được công bố cho các mục đồng như là “tin vui trọng đại” (Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria 20).

Lời Chúa

“Bà Maria đã tới ngày mãn nhụy khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ nằm trong nhà trọ.”(Lc 2,6-7)

Suy niệm

“Khi tiến bước theo nẻo đường của Đức Kitô, nơi Người nẻo đường của con người được qui tụ lại, được bộc lộ ra và được cứu chuộc, các tín hữu đi tới chỗ diện đối diện với hình ảnh của con người đích thực. Khi chiêm ngưỡng sự ra đời của Đức Kitô, họ học biết tính thánh thiêng của sự sống” (Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria 25).

Nơi hang đá, Hài đồng Giêsu, Mẹ Maria, thánh Giuse, các mục đồng, dạy chúng ta những tâm tình cần thiết để diễn tả mầu nhiệm Belem trong cuộc sống hằng ngày, đó là : đức khiêm tốn, đức khó nghèo, sự hy sinh.

Quyết tâm

Tinh thần nghèo khó : “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời thuộc về họ” (Mt 5,3).

Cầu nguyện

Ôi lạy Maria, xin hãy để cho Chúa Giêsu giáng sinh trong chúng con, và thực hiện nơi chúng con điều mà Người xưa kia đã làm ở nơi Mẹ.

MẦU NHIỆM THỨ BỐN

MẸ MARIA DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH

Việc hiến dâng trong đền thờ không chỉ diễn tả niềm vui của việc thánh hiến Hài Nhi và cuộc xuất thần của cụ Simêon, nhưng còn ghi lại lời ngôn sứ loan báo Đức Kitô là một “dấu chỉ chống đối” cho Israel và một lưỡi gươm sẽ đâm thấu trái tim Thân Mẫu của Người (Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria 20).

Lời Chúa

“Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy cuả các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa như đã chép trong Luật Chúa rằng: ‘Mọi con trai đầu lòng phải đuợc gọi là của thánh, dành cho Chúa.’” (Lc 2,22-23).

Suy niệm

“Khi vào trần gian, Đức Kitô nói : Chúa đã không ưa gì hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng ưa thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ tôi mới thưa : Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con” (Dt 10,5-7).

Chúng ta hãy theo Mẹ lên đền thờ, và qua tay của Mẹ, chúng ta hãy dâng hiến trí tuệ, ý chí, cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa, ngõ hầu biết, yêu mến và phục vụ Chúa mỗi ngày.

Quyết tâm

Đức vâng phục : “Lương thực của tôi là thi hành ý muốn của Đấng đã sai tôi và hoàn thành công việc của Người” (Ga 4,34).

Cầu nguyện

Ôi lạy Maria, xin hãy hiến dâng chúng con cho Chúa Cha trong đền thờ là Hội thánh.

MẦU NHIỆM THỨ NĂM

MẸ MARIA GẶP LẠI CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THỜ SAU KHI BỊ THẤT LẠC

Vui mừng pha lẫn với bi đát là nét đặc biệt của mầu nhiệm thứ năm, tìm thấy thiếu niên Giêsu mười hai tuổi trong đền thờ. Ở đây Người tỏ mình ra trong sự khôn ngoan thiêng thánh của Người khi Người nghe và nêu lên những câu hỏi. Người tỏ mình ra chính yếu là “Kẻ dạy dỗ”. Việc mặc khải mầu nhiệm Người Con hoàn toàn lo công việc của Chúa Cha là một lời loan báo tính cách triệt để của Tin Mừng, trong đó những mối tương quan con người gần gũi nhất cũng được thách đố bởi những đòi hỏi của Nước Chúa. Đức Maria và thánh Giuse, sợ hãi và lo âu, đã “không hiểu” những lời Người nói (Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria 20).

Lời Chúa

“Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.” (Lc 2,46).

Suy niệm

“Chúa Giêsu chỉ tay về phía những môn đệ của mình và nói : Đây là mẹ của tôi, và đây là anh em của tôi, bởi vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha của tôi ở trên trời, thì đối với tôi người ấy là anh chị em, là mẹ của tôi” (Mt 12,49-50).

Khi lầm đường lạc lối, chúng ta hãy lên đường đi tìm Chúa Giêsu, ngõ hầu gặp lại Người và lấy lại niềm an bình.

Quyết tâm

Đức khôn ngoan : “Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình” (Gc 3,17).

Cầu nguyện

Ôi lạy Maria, xin cầu Thánh Linh ban cho chúng con được tâm hồn khôn ngoan.

 

MẦU NHIỆM 5 SỰ VUI – MẪU 4

Hát: Linh hồn tôi …

Dẫn: Linh hồn con tung hô Chúa, thần trí con vui mừng trong Chúa Đấng cứu Độ con.

Chính Chúa chứ không ai khác vẫn còn thực hiện nơi từng người chúng con những việc diệu kỳ. Giờ đây, chúng con xin dâng lên những lời kinh đơn sơ mà Chúa dùng miệng Thiên Sứ ca vang chúc mừng Đấng đồng công Cứu chuộc nhân thế.

Ngắm thứ nhất:

Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì, địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nơi Chúa, chúng con nhìn thấy sự khiêm nhường thẳm sâu, không màng đến tranh đua được thua hơn kém – vốn là nguồn gốc của mọi sự ác có trong thế gian, vốn là nguyên nhân của mọi chiến tranh giữa các dân tộc, giữa các đẳng cấp và giữa người với người. Xin cho chúng con học nơi Chúa sự khiêm nhường đích thực để như Mẹ Maria chúng con cộng tác với chương trình của Chúa, cứu độ mình và anh chị em đồng loại.

Ngắm thứ hai:

Chúa đến – đó là Tin Mừng trọng đại cho người biết yêu mến và khao khát Đấng Cứu Độ. Xác tín được ân huệ nhận được, người có tin vui không bao giờ giữ riêng cho mình, mà luôn sẵn sàng chia sẻ, cho dù có thể bị người khác hiểu lầm, xuyên tạc ý nghĩ tốt của mình. Xin cho chúng con luôn có Chúa ở với, ở giữa và ở cùng chúng con mọi ngày. Nhất là biết cách đem Chúa đến cho người thân cận bằng cuộc sống chứng tá của mình.

Ngắm thứ ba:

Người đã đến nhà của Người, nhưng người nhà không tiếp nhận. Một thực tại thật chua xót vì sự nhẫn tâm và bất nghĩa của những người mang danh là người nhà của Thiên Chúa, sẵn sàng xua đuổi Người ra khỏi nhà chỉ với một lý do duy nhất là vì Người đến không mang theo quyền năng và hào quang của một vị Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết thực tâm sám hối cho óc hẹp hòi, ích kỷ, cục bộ, muốn đóng khung Thiên Chúa và tha nhân trong cái khuôn hạn hẹp bằng sự phóng chiếu của chính mình.

Ngắm thứ tư:

Dù là Con Thiên Chúa, Chúa cũng chấp nhận để được đem đến đền thờ hiến Thánh. Xin cho chúng con cũng biết hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa, để toàn tâm toàn ý thực hiện Thánh Ý Chúa trong mọi ngày sống của chúng con.

Ngắm thứ năm:

Chúa vẫn ở đó, nhưng chúng con không còn cảm thấy Chúa hiện diện, chúng con những tưởng rằng Chúa ở đâu xa lắm nên chúng con phải kiếm tìm. Không giống với Thánh Giuse và Đức Mẹ ngay từ đầu xác định được nơi Chúa có thể ở đó, chúng con cũng đi tìm, nhưng lại chẳng biết đi đâu, tìm ở đâu trong khi lời Chúa hứa vẫn rất rõ ràng : “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” Xin cho chúng con đừng cố tình bịt mắt trước sự hiện diện của Chúa, đừng giả bộ ngó quanh những chỗ không thể thấy được Chúa, mà luôn giữ mình sống trong ơn nghĩa Chúa mỗi ngày.

 

MẦU NHIỆM 5 SỰ VUI – MẪU 5

 1. Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ

Suy niệm : Chúa Giêsu nhập thể để thực hiện chương trình cứu độ

“Lúc vào trần gian, Đức Giêsu đã thưa với Chúa Cha : Chúa không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho Con một thân thể, bấy giờ con nói : Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi thánh ý Ngài” (Dt 10,5-7).

Thiên Chúa “làm người”. Từ nay sẽ không có ai có thể coi việc làm người là một bất hạnh, trái lại họ nhận ra một ơn gọi, một sứ mạng trong chương trình Thiên Chúa. Ơn gọi làm người đó, họ phải đáp trả với tinh thần tuân phục.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã chấp nhận thân phận con người, để thể hiện tình thương của Chúa Cha, và phục hồi phẩm giá bản tính nhân loại.

Xin cho chúng con ý thức rằng mỗi người chúng con : Phải hoàn thành ơn gọi của mình. Phải hoàn tất đời mình theo ý Chúa. Và phải đóng góp phần của mình
trong chương trình cứu độ.

Cùng với Ngài, lạy Chúa, con cũng xin thưa : “Này con xin đến để thi hành thánh ý Cha”.

 1. Đức Mẹ đến thăm bà Isave

Suy niệm : Đức Giêsu đem ơn cứu độ đến cho thánh Gioan

Sách Tông đồ Công vụ nói về Chúa Giêsu rằng : “Người đi đến đâu thì thi ân giáng phúc đến đấy, chữa lành mọi kẻ bị ma quỉ thống trị, vì Thiên Chúa ở cùng Người”

Dù chưa ra mắt người đời, Đức Giêsu đã mang ơn cứu độ đến cho thánh Gioan Tẩy giả. Bà Isave kêu lớn tiếng và nói “… Bởi đâu tôi được thế này, là Mẹ Thiên Chúa viếng thăm tôi. Vì thoạt nghe tiếng em chào, thì Hài Nhi trong dạ tôi nhảy mừng” (Lc 1,43-44).

Lạy Chúa Giêsu, con đường tình yêu của Chúa thật lạ kì, Chúa đến với con trước khi con mở lời kêu xin, Chúa đã ngỏ lời đến thăm nhà của ông Gia-kêu
dù ông tìm Chúa chỉ vì tò mò Chúa đã đến với thánh Gioan như vị lương y tìm bệnh nhân để chữa trị.

Xin cho chúng con biết noi gương Chúa sẵn sàng đến với anh em con,
thăm viếng, ủi an, giúp đỡ và kêu mời tha nhân đón nhận ơn thánh Chúa
chỉ vì họ cần không đợi họ nài nỉ.

 1. Chúa Giáng Sinh

Suy niệm : Trong máng cỏ thô hèn, Chúa Giêsu làm bạn với mọi người

Thiên thần loan báo cho các mục đồng rằng : “Cứ dấu này anh em nhận ra Đấng Cứu Thế, một Hài Nhi bọc trong khăn, đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2,42).

Dưới hình dạng một thơ nhi ngây thơ duyên dáng, thay vì những cuộc thần hiện uy nghi thời Cựu Ước, Đức Giêsu muốn tất cả chúng ta có thể tiếp cận với Ngài trong tình yêu mến và tín nhiệm.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Ánh Sáng muôn thuở nhưng hóa thân trong kiếp phàm nhân yếu hèn, để chúng con dễ dàng thân cận, chiêm ngưỡng và mến yêu. Lạy Chúa Hài Đồng, con ước muốn có trái tim yêu mến của Mẹ Maria, có tâm tình khiêm tốn của thánh Giuse, có tấm lòng đơn sơ như các mục đồng, và sự cung kính của Ba Vua phương Đông để tôn thờ Chúa trong máng cỏ. Xin cho lòng con,
ngất ngây trước nụ cười tươi thắm của Chúa, biết tin tưởng phó mình trong bàn tay rộng mở của Ngài.

 1. Dâng Chúa trong đền thờ

Suy niệm : Chúa Giêsu là lễ tế duy nhất đẹp lòng Thiên Chúa

Khi Hài Nhi Giêsu được 40 ngày, thánh Giuse và Đức Mẹ đem Ngài lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa. Việc tiến dâng con trai đầu lòng theo luật Môisê là dấu tỏ lòng thần phục tuyệt đối vào Thiên Chúa Đấng sáng tạo ra mình.

Nhưng kể từ nay khoản luật đó không còn giá trị nữa ; việc hiến dâng Hài Nhi Giêsu trong đền thờ là biểu trưng cuộc hiến tế của Ngài trên đồi Canvê sau này. Chúng ta phải kết hiệp đời mình với Đức Kitô và trong Đức Kitô, vì Ngài là lễ tế duy nhất đẹp lòng Thiên Chúa.

Lạy Chúa, trót đời con là của Chúa, con xin dâng cho Chúa trọn vẹn. Xin cho con trong mọi lúc mọi nơi, dù khi nghèo hay giàu, buồn hay vui, khi cô đơn hay đoàn tụ,
thất bại hay thành công, lúc vất vả hay an nhàn … Biết liên kết đời mình với Chúa Giêsu “nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài ” để “hiến dâng thân mình làm của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa” (Rm 12,1).

 1. Tìm thấy Chúa trong đền thờ

Suy niệm : Chúa Giêsu là sự khôn ngoan Thiên Chúa

Năm 12 tuổi, con trẻ Giêsu theo Đức Mẹ và thánh Giuse lên Giêrusalem dự lễ vượt qua, nhưng Ngài không về với cha mẹ khiến hai ông bà vất vả suốt ba ngày đi tìm kiếm.

Và khi gặp lại Chúa trong đền thờ, ông bà thấy Ngài ngồi giữa các tiến sĩ mà nghe và hỏi họ. Mọi kẻ nghe Ngài “đều sửng sốt về trí thông minh và về các lời Ngài đối đáp” (Lc 2, 46-47).

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là kho mọi sự khôn ngoan thông thái, Ngài là vị tôn sư duy nhất của con. Chính Chúa dạy con : đừng gọi ai là thầy, vì chỉ có một Thầy duy nhất.
(Mt 23,8) Xin cho con, biết lắng nghe lời Chúa cách kính cẩn, nghe tiếng Ngài nói trong lương tâm, biết khắc ghi vào trí khôn, yêu mến và quyết tâm thực hành.
Vì lạy Chúa, Ngài chính là “đường, là sự thật và là sự sống đời con” (Xc Ga 14,6).

 

MẦU NHIỆM 5 SỰ VUI – MẪU 6

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Trích Tin Mừng theo thánh Luca:  “26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a .”  (Luca 1:26-27)

Suy niệm: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đáp lời truyền tin của Chúa do Thiên Thần Gabriel đem đến với sự vâng lời và từ bỏ mình để trở nên Mẹ của Đấng Thiên Sai. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con biết noi gương Mẹ để vâng theo Thánh Ý Chúa.

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Trích Tin Mừng theo thánh Luca:  “39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần .”  (Luca 1:39-41)

Suy niệm: Lạy Đức Mẹ Maria, xin giúp con chia sẻ Chúa Giêsu với những người mà con gặp gỡ.

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Trích Tin Mừng theo thánh Luca:  “7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ .”  (Luca 2:7)

Suy niệm: Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ cưu mang Chúa Giêsu với muôn vàn ân sủng cho đến khi Mẹ vui mừng sinh Chúa Giêsu Kitô tại Bê Lem. Xin Mẹ Maria giúp con biết chờ đợi kiên nhẫn Thánh Ý Chúa trong cuộc đời của con.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Trích Tin Mừng theo thánh Luca: “27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,”  (Luca 2:27)

Suy niệm: Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse luôn vâng lời tuyệt đối luật lệ của Thiên Chúa mà để Chúa Giêsu chịu cắt bì. Ông Simeon nói tiên tri rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu trái tim Mẹ khi Chúa Giêsu Con Mẹ chịu hành hạ và tra tấn bởi những kẻ theo văn hóa sự chết.  Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn vâng theo luật Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Trích Tin Mừng theo thánh Luca:  “46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.”  (Luca 2:46)

Suy niệm: Lạy Mẹ Maria, Mẹ của sự sống, Mẹ đã cẩn thận nuôi dưỡng Con Thiên Chúa cũng là Con của Mẹ cho đến khi thời gian đến để Chúa hoàn thành Thánh Ý của Chúa Cha và khi Ngài tuyên xưng Ngài là Đấng Thiên Sai.

 

MẦU NHIỆM NĂM SỰ VUI – MẪU 7

 • Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.

Suy niệm: Sống là chấp nhận. Đức Maria đã tự đặt mình dưới quyền sử dụng của Thiên Chúa: hạ mình xuống, nên được nâng lên làm Mẹ Thiên Chúa. Ngày thành hôn, cha mẹ cũng cam kết đón nhận con cái, để yêu thương dưỡng dục. Con cái phải cảm nhận tình thương của Đấng Tạo Thành, và của đấng sinh thành. Mỗi người khiêm tốn giữ đúng vị trí của mình trong gia đình, nhận ra các thành viên là những quà tặng Chúa ban.

 Ý nguyện: Xin cho mỗi người trong gia đình biết chân thành lắng nghe nhau, để trên thuận dưới hòa: loan báo tin mừng, chứ không phải tin buồn cho nhau.

(Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

 • Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Suy niệm: Ra đi là một sứ mạng: đem niềm hạnh phúc đến cho người khác. Đến với nhau không đơn thuần là ăn uống, vui chơi mà chính là gặp gỡ. Gặp gỡ thường xuyên nhất là trong gia đình: tại sao thiếu vắng nụ cười, cử chỉ thân ái, lại quá nhiều lời than trách? Gặp gỡ thực sự đưa đến chỗ chia sẻ: người nghèo nào cũng có gì để cho, người giàu nào cũng cần cái gì để nhận. 

Ý nguyện: Xin cho mỗi gia đình thực sự thành tổ ấm, chứ không phải tổ lo. Xin cho mỗi người biết quan tâm đến nhau: từ trái tim đến với trái tim.

 • Đức Bà sinh Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Suy niệm: Đức Maria đã sinh ra cho Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã sinh ra cho chúng ta. Còn chúng ta… sống cho ai và vì ai? Sống là từ bỏ, có chấp nhận đau thương mới thực sự là yêu thương. Bêlem nghèo đã giúp người Kitô hữu đón nhận duyên nghèo, nghèo mà sạch, rách giữ lề: an bần lạc đạo. 

Ý nguyện: Xin cho mỗi gia đình biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa, và ăn ở công chính, để mọi sự khác Chúa sẽ liệu cho.

 • Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Suy niệm: Bỏ mình suông thật uổng, dâng mình mới đáng quý. Những gì chúng ta có đều là của Chúa, nay dâng lại cho Chúa, để Chúa ban thêm. Cha mẹ dâng con cái cho Chúa, để phục vụ Giáo Hội hoặc cộng đoàn. Con cái nghe lời cha mẹ như vâng lời Thiên Chúa. Yêu mến Chúa, là tuân giữ luật Chúa. Luật Chúa mang tên gọi là yêu thương.

Ý nguyện: Mỗi người tập thói quen tốt: sáng dâng ngày, tối dâng mình. Hãy sống tâm tình: xin vâng để dâng.

 • Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy niệm: Mất mát là chuyện khó tránh, mất mà lấy lại được mới hay: vì tìm thì dễ gặp, có mất mới quý của. Ta sung sướng vì được trở lại sau khi phạm tội, ta hạnh phúc vì đứa con đi hoang trở về. Những kinh nghiệm buồn vui ấy, giúp chúng ta giữ gìn những gì đang có: đức tin, lòng đạo, bầu hòa khí, sự thủy chung…

Ý nguyện: Xin cho mỗi gia đình cảm nhận được niềm hạnh phúc sum vầy bên nhau: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng cầu nguyện với nhau.

 

MẦU NHIỆM 5 SỰ VUI – MẪU 8

HƯỚNG Ý: Các mầu nhiệm mùa vui, được đánh dấu bằng niềm vui toả sáng từ biến cố Nhập thể. Điều này là rõ rệt ngay từ mầu nhiệm thứ nhất, cuộc Nhập thể, khi lời thiên sứ Gabriel chào đức Trinh nữ Nadarét được nối kết với lời mời đón nhận niềm vui thời Đấng Cứu thế “Vui lên, cô Maria”… Nhưng hai mầu nhiệm sau cùng, trong khi vẫn duy trì bầu khí vui mừng này, thì lại báo trước bi kịch sắp xảy đến… Suy niệm các mầu nhiệm mùa vui là đi vào những nguyên nhân tối hậu và ý nghĩa sâu xa nhất của niềm vui Kitô giáo. Đó là tập trung vào tính cách thực tiễn của mầu nhiệm của cuộc Thương khó cứu độ. Đức Maria dẫn chúng ta tới chỗ khám phá ra bí quyết của niềm vui Kitô giáo, trước hết và trên hết, là một “Tin mừng”, trung tâm và toàn thể nội dung Tin mừng đó chính là con người Đức Giêsu Kitô, Lời đã thành xác phàm, Đấng cứu độ của thế giới. (Rosarium Virginis Mariae 20)

 • Mầu nhiệm thứ nhất : Báo tin Ngôi Lời Nhập thể

Toàn thể lịch sử cứu độ, theo một nghĩa nào đó đã hướng tới lời chào của thiên sứ Gabriel “Vui lên đi, cô Maria !”. Nếu như kế hoạch của Chúa Cha là qui tụ vạn vật trong Đức Kitô (x. Ep 1,10), thì toàn thể vũ trụ một cách nào đó đã được ân nghĩa của Thiên Chúa động chạm đến, ân nghĩa mà Chúa Cha đoái đến Đức Maria và làm cho Đức Mẹ thành Thân Mẫu của Con của Người. Ngược lại, toàn thể nhân loại được ôm ấp bởi tiếng fiat, nhờ tiếng ấy Đức Mẹ sẵn sàng chấp thuận thánh ý Thiên Chúa (Rosarium Virginis Mariae 20).

Lời Chúa : Trích Tin mừng theo thánh Luca (1,26-38)

Suy niệm : Đức Maria đón nhận những lời của thiên sứ với tâm tình khiêm tốn và vâng phục. Người trở nên mẫu gương cho chúng ta mỗi khi Chúa mong đợi chúng ta quảng đại đáp tiếng “Xin Vâng” theo thánh ý Ngài.

Quyết tâm : Khiêm tốn và trung thành với những điều đã cam kết : “Phúc cho ai lắng nghe và tuân hành lời Chúa” (Lc 11,28)

Cầu Nguyện : Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết vâng lời đón nhận ý Chúa.

 • Mầu nhiệm thứ hai : Đức Mẹ Maria đi thăm viếng bà Elisabet

Hớn hở nhảy mừng là từ ngữ chủ yếu của việc gặp gỡ bà Elisabet, trong đó âm thanh của tiếng Đức Mẹ và sự hiện diện của Đức Kitô trong lòng người khiến cho ông Gioan “nhảy lên vì vui sướng” (Rosarium Virginis Mariae 20).

Lời Chúa: Trích Tin mừng theo thánh Luca (1,39-56)

Suy niệm: Đức Maria vội vàng đến thăm bà Elisabet để mang lại cho bà chị họ những sự giúp đỡ cần thiết, nhưng nhất là mang đến cho bà Chúa Giêsu, Đấng ban ơn thánh hoá và hân hoan.

Người trở nên mẫu gương cho chúng ta mỗi khi chúng ta được kêu mời đến giúp đỡ tha nhân, và nhất là đem Chúa Giêsu đến cho họ.

Quyết tâm: Bác ái : “Tất cả lề luật được tóm lại trong một mệnh lệnh : bạn hãy yêu thương tha nhân như chính mình” (Gl 5,14)

Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin đến thăm viếng gia đình chúng con và mang đến cho chúng con hồng ân của Chúa Giêsu, người con yêu quý của Mẹ.

 • Mầu nhiệm thứ ba : Chúa Giêsu giáng sinh tại Bêlem

Sự vui mừng cũng tràn ngập cảnh ở Bêlem, khi biến cố chào đời của Hài nhi thánh, Đấng cứu chuộc thế giới được loan báo nhờ lời ca của các thiên thần và được công bố cho các mục đồng như là “tin vui trọng đại” (Rosarium Virginis Mariae 20)

Lời Chúa: Trích Tin mừng theo thánh Luca (2,1-20)

Suy niệm: “Khi tiến bước theo nẻo đường của Đức Kitô, nơi Người nẻo đường của con người được qui tụ lại, được bộc lộ ra và được cứu chuộc, các tín hữu đi tới chỗ diện đối diện với hình ảnh của con người đích thực. Khi chiêm ngưỡng sự ra đời của Đức Kitô, họ học biết tính thánh thiêng của sự sống” (Rosarium Virginis Mariae 25)

Nơi hang đá, Hài đồng Giêsu, Mẹ Maria, thánh Giuse, các mục đồng, dạy chúng ta những tâm tình cần thiết để diễn tả mầu nhiệm Belem trong cuộc sống hằng ngày, đó là : đức khiêm tốn, đức khó nghèo, sự hy sinh.

Quyết tâm: Tinh thần nghèo khó : “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời thuộc về họ” (Mt 5,3)

Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin hãy để cho Chúa Giêsu giáng sinh trong chúng  con, và thực hiện nơi chúng con điều mà Người xưa kia đã làm ở nơi Mẹ.

 • Mầu nhiệm thứ bốn : Mẹ Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

Việc hiến dâng trong đền thờ không chỉ diễn tả niềm vui của việc thánh hiến Hài Nhi và cuộc xuất thần của cụ Simêon, nhưng còn ghi lại lời ngôn sứ loan báo Đức Kitô là một “dấu chỉ chống đối” cho Israel và một lưỡi gươm sẽ đâm thấu trái tim Thân Mẫu của Người (Rosarium Virginis Mariae 20).

Lời Chúa : Trích Tin mừng theo thánh Luca (2,22-40)

Suy niệm : “Khi vào trần gian, Đức Kitô nói : Chúa đã không ưa gì hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng ưa thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ tôi mới thưa : Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con” (Dt 10,5-7).

Chúng ta hãy theo Mẹ lên đền thờ, và qua tay của Mẹ, chúng ta hãy dâng hiến trí tuệ, ý chí, cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa, ngõ hầu biết, yêu mến và phục vụ Chúa mỗi ngày.

Quyết tâm : Đức vâng phục : “Lương thực của tôi là thi hành ý muốn của Đấng đã sai tôi và hoàn thành công việc của Người” (Ga 4,34).

Cầu Nguyện : Lạy Mẹ Maria, xin hãy hiến dâng chúng con cho Chúa Cha trong đền thờ là Hội thánh.

 • Mầu nhiệm thứ năm : Mẹ Maria gặp lại Chúa Giêsu trong đền thờ sau khi bị thất lạc

Vui mừng pha lẫn với bi đát là nét đặc biệt của mầu nhiệm thứ năm, tìm thấy thiếu niên Giêsu mười hai tuổi trong Đền thờ. Ở đây Người tỏ mình ra trong sự khôn ngoan thiêng thánh của Người khi Người nghe và nêu lên những câu hỏi. Người tỏ mình ra chính yếu là “Kẻ dạy dỗ”. Việc mặc khải mầu nhiệm Người Con hoàn toàn lo công việc của Chúa Cha là một lời loan báo tính cách triệt để của Tin Mừng, trong đó những mối tương quan con người gần gũi nhất cũng được thách đố bởi những đòi hỏi của Nước Chúa. Đức Maria và thánh Giuse, sợ hãi và lo âu, đã “không hiểu” những lời Người nói (Rosarium Virginis Mariae 20).

Lời Chúa : Trích Tin mừng theo thánh Luca (2,41-52)

Suy niệm : “Chúa Giêsu chỉ tay về phía những môn đệ của mình và nói : Đây là mẹ của tôi, và đây là anh em của tôi, bởi vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha của tôi ở trên trời, thì đối với tôi người ấy là anh chị em, là mẹ của tôi” (Mt 12,49-50)

Khi lầm đường lạc lối, chúng ta hãy lên đường đi tìm Chúa Giêsu, ngõ hầu gặp lại Người và lấy lại niềm an bình.

Quyết tâm : Đức khôn ngoan : “Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình” (Gc 3,17).

Cầu Nguyện : Lạy Mẹ Maria, xin cầu Thánh Linh ban cho chúng con được tâm hồn khôn ngoan.

 

MẦU NHIỆM 5 SỰ VUI – MẪU 9

 1. Thứ nhất: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.
  Xin cho các thành phần Dân Chúa  ý thức góp phần
  vào công cuộc loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
 2. Thứ hai: Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Ysave.
  Xin cho các tín hữu biết sống yêu thương bác ái
  như chứng  tá để giới thiệu Chúa  cho lương dân. 
 3. Thứ ba: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá.
  Xin cho các tâm hồn đã gặp được Chúa
  giữ mãi niềm vui của Tin Mừng để chia sẻ với người khác.
 4. Thứ bốn: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh,
  Xin cho các nhà truyền giáo hăng say đến các giáo điểm (thâm nhập những “vùng ngoại vi”) để xây dựng nền văn minh tình thương. 
 5. Thứ năm: Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh.
  Xin cho các  dự tòng thành tâm tìm kiếm Chúa
  như niềm hy vọng và cùng đích của đời mình.

M. Quỳnh Ngọc sưu tầm