Suy Niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm B

Bánh Hằng Sống

Suy niệm:

    Bánh Trường sinh là bánh từ trời ban xuống. Bánh từ trời ban xuống chính là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Con Thiên Chúa hằng sống đã được Thiên Chúa Cha sai đến giải thoát, thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa loài người. Ngài chính là Chúa Giêsu – Đấng cứu thế.

    Để giải thoát chúng ta, Đức Giêsu đã dấn thân thực thi kế hoạch như Thiên Chúa Cha đã vạch ra là: Người phải chịu khổ đau và chết để phá tan vương quốc và quyền lực Satan. Nhưng Đức Giêsu đã không chỉ dừng lại sau việc giải phóng con người khỏi cái chết đời đời, mà Chúa còn lập nhiệm tích Thánh Thể để làm Bánh Trường Sinh, như Ngài đã nhiều lần nói: “Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời”.

   Bởi vì thiên tính của Chúa vốn dĩ là nguồn sống cho mọi loài và muôn đời là sự sống cho những ai tin Chúa là Đấng Cha sai đến giải phóng nhân loại. Nhân tính của Chúa là chất liệu hữu hình cho Bánh Trường Sinh. Khi Đức Maria thưa với sứ thần : “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”, thì Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Đức Trinh nữ một bào thai bằng chính huyết nhục của trinh nữ, để Đấng Cứu Thế có một thân xác mà sinh ra làm người, ở giữa loài người.

   Đức Chúa Giêsu lại tiên báo: Tôi là bánh trường sinh, bánh từ trời ban xuống, bánh ban sự sống. Đến khi Chúa Giêsu sắp tự hiến đời mình làm lễ hy sinh đền tội cho ta và giải thoát ta, thì trong bữa tiệc ly Chúa cầm lấy bánh miến tạ ơn Thiên Chúa, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói : “Này là thịt tôi, anh em hãy cầm lấy mà ăn”. Yếu tố chính của Bánh Trường Sinh là Con Thiên Chúa làm người. Yếu tố làm nên dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện trong Bánh Thánh là thân xác Chúa Giêsu đã được thánh hiến và nên một với thiên tính của Đức Giêsu.

Cầu nguyện:

   Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hồi tưởng lại bữa ăn cuối cùng của Chúa với các môn đệ, nơi đó Chúa đã trao ban cho các môn đệ chính bản thân mình để ở lại và trở nên lương thực nuôi sống mọi người.

   Lạy Chúa, tấm bánh bẻ ra và chén rượu đổ ra là hình ảnh tượng trưng cho việc Chúa dâng hiến trọn vẹn bản thân mình trên thập giá để chuộc tội nhân loại. Bữa tiệc ly vẫn còn được tái hiện mỗi ngày nơi thánh lễ. Tiệc Thánh Thể tiếp tục hy tế trên thập giá để Chúa tiếp tục yêu thương chúng con đến hiến dâng mạng sống, đến từng giọt máu cuối cùng, do đó trở thành nguồn mạch sự sống và ơn cứu độ. Chúng con tin thật Bánh Trường Sinh là chính thân mình Chúa với trọn vẹn nhân tính và thần tính trao ban cho chúng con để chúng con có sự sống đời đời. Ước gì mỗi lần đến với Chúa trong thánh lễ, chúng con đào sâu thêm xác tín và hiểu biết về mầu nhiệm này. Đồng thời, chúng con biết chuẩn bị tâm hồn cho xứng hợp để đón tiếp Chúa. Xin cho chúng con một khi đón tiếp sự sống của Chúa vào tâm hồn, chúng con được liên kết mật thiết với Chúa, để chúng con được biến đổi và sống tốt hơn mỗi ngày theo sự thúc đẩy của Chúa, để từ đó chúng con cũng có thể thốt lên niềm xác tín như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” Amen

Nguồn Website. GX Khiết Tâm