Suy niệm Đàng Thánh Giá

I. HƯỚNG Ý

Chị em thân mến, Suy ngắm Thánh giá là suy ngắm những chặng đường Chúa đi, là chúng ta kết hợp với đời sống, cuộc tử nạn, cái chết và sự phục sinh vinh quang của Chúa. Những đau khổ thương tích mà Chúa đã trải qua trong các chặng đàng Thánh giá, cũng là những gì chúng ta sẽ gặp và trải qua trong cuộc sống. Đó là điều kiện chúng ta được thông phần vào ơn Cứu độ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chiêm ngắm Chúa chịu chết treo trên Thập giá, chúng con cảm nghiệm tình yêu sâu đậm của Chúa, qua Thập giá chúng con có thể đụng chạm đến lòng thương xót Chúa và lòng thương xót ấy đụng chạm đến chúng con. Giờ đây, chúng con cùng với Mẹ Maria xin được đi lại những chặng đàng Thập giá xưa Chúa đã đi.

♦ Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

II. SUY NIỆM
1. Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu chịu kết án tử.

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô….

Trước những tiếng la hét, ồn ào náo nhiệt: “ Đóng đinh nó vào Thập giá!. Đóng đinh nó vào Thập giá”, Chúa Giêsu âm thầm đón nhận án tử. Ngược lại với sự ồn ào náo động ấy, Chúa vẫn lặng thịnh, đây là một sự thinh lặng thánh tuyệt vời, một sự thinh lặng trong thánh ý Chúa Cha.
Cầu xin: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết âm thầm đón nhận những trái ý và thinh lặng để tìm gặp Chúa.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con,  xin vì lòng thương Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi bình an.

♦ Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

2. Chặng thứ hai: Chúa Giêsu vác Thập giá.

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô….

Thập giá Chúa vác là sức nặng của tội lỗi nhân loại chúng con, một cây Thập giá vô nghĩa giờ đây trở nên ý nghĩa khi được Chúa Giêsu vác. Từ Thập giá trở nên Thánh giá là vì Con chí thánh Giêsu đã không từ chối mà kề vai vác lấy.
Cầu xin: Lạy Chúa Giêsu,  cuộc sống vốn dĩ đã có rất nhiều thập giá. Xin cho chúng con đừng tạo nên thập giá cho nhau mà trái lại biết chia sẻ thập giá với nhau.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con,  xin vì lòng thương Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi bình an.

♦ Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng

3. Chặng thứ ba: Chúa Giêsu ngã lần thứ nhất.

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô….

Đường đi gồ ghề, thập giá nặng nề, hơi sức yếu mệt, Chúa ngã quỵ, một sự vấp ngã của thân phận yếu đuối con người.
Cầu xin: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng ngã lòng trước những yếu đuối của tội lỗi và luôn tin tưởng vào lòng nhân từ Chúa.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con,  xin vì lòng thương Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi bình an.

♦ Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

4. Chặng thứ bốn: Chúa Giêsu gặp Mẹ Maria.

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô….

Giữa một đoàn người đông đúc, kẻ dữ người ghét luôn đi bên Chúa, nhưng giữa đoàn người đó Mẹ vả Chúa gặp nhau, một cuộc gặp gỡ yêu thương, chỉ nhìn thôi cũng cho Chúa động lực mà bước tiếp.
Cầu xin: Lạy Chúa Giêsu, có Mẹ cùng theo chân nên bước đi của Chúa thêm vững vàng. Xin cho chúng con luôn tìm gặp Chúa nhờ tay Mẹ đưa dẫn.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con,  xin vì lòng thương Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi bình an.

♦ Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

5. Chặng thứ năm: Simon vác đỡ Thập giá Chúa

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô….

“ Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn Luật Đức Kitô” Trích lời của Thánh Phalô. Simon hôm nay được phúc vác Thập giá cho Chúa, một ân phúc mà chẳng ai ngoài Simon được, ông đã chia sớt gánh nặng cho Chúa.
Cầu xin: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin học theo gương của Simon mà nâng đỡ nhau để làm vơi đi gánh nặng của cuộc sống.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.Xin Chúa thương xót chúng con,  xin vì lòng thương Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi bình an.

♦ Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

6. Chặng thứ sáu: Bà Vêrônica lau mặt Chúa.

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô….

Khuôn mặt Chúa in vào khăn Bà Vêrônica như in vào lòng Bà Nhan Thánh rạng ngời tình yêu Chúa, vì Bà yêu Chúa nên bà đã nhận được tình Chúa yêu Bà.
Cầu xin: Lạy Chúa Giêsu, xin khắc ghi hình ảnh Chúa trong con, để mỗi ngày chúng con biết tô điểm khuôn mặt của mình sáng hơn bằng nhiều nhân đức.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con,  xin vì lòng thương Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi bình an.

♦ Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

7. Chặng thứ bảy: Chúa Giêsu ngã lần thứ hai.

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô….

Dưới sức nặng Thập giá của tội lỗi nhân loại chúng con nên Chúa lại ngã quỵ. Chúa vác Thập giá tội lỗi của chúng con để thanh tẩy chúng con trong máu với tình yêu lớn lao của Thiên Chúa. Tình yêu đã nâng Ngài trỗi dậy để hoàn thành ý Chúa Cha.
Cầu xin: Lạy Chúa Giêsu, vấp ngã trong cuộc đời là điều không thể không có. Xin cho chúng con biết nương tựa vào Chúa thì cuộc đời chúng con sẽ không còn vấp ngã.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con,  xin vì lòng thương Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi bình an.

♦ Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

8. Chặng thứ tám: Chúa Giêsu an ủi phụ nữ Giêrusalem.

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô….

Thay vì an ủi thì những phụ nữ này đã được Chúa ủi an lại, cuộc sống cần lắm những chia sẻ, an ủi và cảm thông.
Cầu xin: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu xin Chúa cho những bệnh nhân Covid được biết đến Chúa qua sự chăm sóc, an ủi của những anh chị em Tu sĩ thiện nguyện.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con,  xin vì lòng thương Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi bình an.

♦ Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

9. Chặng thứ chín: Chúa Giêsu ngã lần thứ 3.

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô….

Chúa Giêsu quỵ ngã lần nữa, hơi sức Chúa đã cạn kiệt, nhưng tình yêu Chúa vẫn luôn tràn trề, chính tình yêu đã nâng Chúa dậy để tiếp tục đi trọn con đường Thánh ý Chúa Cha.
Cầu xin: Lạy Chúa Giêsu, chúng con  cầu xin vì sự đau đớn Chúa đã chịu, mà xin cho các tội nhân biết trỗi dậy mà quay về với tình thương Chúa.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con,  xin vì lòng thương Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi bình an.

♦ Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

10. Chặng thứ mười: Chúa Giêsu bị lột áo.

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô….

“ Lính tráng lấy áo xống của Ngườinchia làm 4 phần, mỗi người một phần” Chúa Giêsu bị lột trần tấm áo nơi thân thể, để lộ ra những vết thương xé miệng làm máu chảy, cơn đau đớn càng gia tăng gấp bội cùng với sự xấu hổ nhục nhã.
Cầu xin: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lột bỏ những ham mê thế tục, biết ăn năn thống hối vì tội lỗi chúng con.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con,  xin vì lòng thương Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi bình an.

♦ Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

11. Chặng thứ mười một: Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào Thập giá.

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô….

Trên Thập giá, Chúa Giêsu cầu nguyện xin ơn tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài. Thập giá là tỏ bày thù hận, là tận cùng của căm hờn, thì nay từ trên Thập giá, Chúa Giêsu nói lời tha thứ.
Cầu xin: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con sống mầu nhiệm Thập giá trong cuộc đời, là sẵn sàng tha thứ bao dung và chấp nhận hy sinh.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con,  xin vì lòng thương Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi bình an.

♦ Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

12. Chặng thứ mười hai: Chúa Giêsu chịu chết Trên Thánh giá.

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô….

Hát solo: Trên cây Thập giá Chúa đã trao ban chính thân mình, ôi trong đau thương Ngài đã khai sinh ra nhân loại mới, từ cây Thánh giá đớn đau, từ cây Thánh giá xót xa chỉ vì thương ta
ĐK: Con xin thờ lạy Thánh giá Chúa cao sang, cho nhân loại được hưởng phúc ơn an bình. Con xin thờ lạy Thánh giá Chúa cao quang, qua muôn ngàn đời ôi Thánh giá huy hoàng.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con,  xin vì lòng thương Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi bình an.

♦ Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

13. Chặng thứ mười ba: Hạ xác Chúa Giêsu

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô….

“ Ông Giuse người Amirathê xin Philatô cho phép hạ xác Chúa Giêsu xuống, ông là người môn đệ theo Chúa, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do thái.”
Hát solo: Thập giá đã trổ hoa tình yêu, hoa tình yêu tươi màu máu Chúa Giêsu. Thập giá đã kết trái yêu, trái yêu thương chính là ơn Cứu độ.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con,  xin vì lòng thương Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi bình an.

♦ Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

14. Chặng thứ mười bốn: Táng xác Chúa Giêsu.

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô….

Hát solo: Hỡi không gian rủ sương mù, ngàn mây hỡi hãy che lấp trời cao. Ánh kim ô vụt lu mờ, vì Con Chúa gánh muôn nỗi khổ đau.
ĐK: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, con đớn đau nhìn vũ trụ từ hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối, quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.

Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con,  xin vì lòng thương Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi bình an.

♦ Hát: Mẹ khi đứng bên Thánh giá thảm thương, thấy con treo trên đau đớn trăm đường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.

III. KẾT THÚC

Hát:Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát.

ST 15.10.2021
Ngân Hạ