Suy niệm Lời Chúa – Thứ ba tuần IX mùa thường niên – Mc 12:13-17

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (12,13-17)

13Hôm ấy, họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Đức Giê-su để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. 14Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?”. 15Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!”. 16Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?”. Họ đáp: “Của Xê-da”. 17Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

SUY NIỆM

Chúng ta thường thích tráo đổi các khái niệm để phục vụ cho những lý lẽ của mình. Đó chính là cơn cám dỗ thường gặp trong suy tính của con người. Những người tạo ra những cuộc chiến tranh, có khi mở đầu bằng lời lẽ của kẻ chính nghĩa, nhưng thực ra bên trong lại khác, để rồi cuối cùng chiến thắng thuộc về kẻ mạnh chứ không hẳn là chính nghĩa! Sự giả hình vẫn tồn tại với nhiều dáng vẻ khác nhau.

Những người Biệt phái và phe Hêrôđê đại diện cho cả chính trị và tôn giáo đều muốn thử Đức Giêsu từ những lời lẽ giả hình ban đầu. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã tỏ lộ sự khôn ngoan vượt bậc của Người. Thực ra điều đó đơn giản nhưng chính lòng người đa đoan đã chối từ sự thật, về sự phân tách giữa thực tại thế gian và Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: “Kho tàng anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Lc 12,34).

Nếu chúng ta phân định điều nào thực sự có ích cho phần rỗi của mình trong các khía cạnh của cuộc sống thì những chọn lựa trong cuộc sống mới đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa và không sợ lạc đường. Đức Giêsu chính là con đường mà chúng ta, trước tiên, phải phụ thuộc vào. Vì đi sai đường sẽ bị lạc và có thể dẫn tới chỗ diệt vong.

Để có được sự chọn lựa đúng đắn, mà có khi chỉ được phân định “một mất, một còn” giữa hai mặt của một đồng xu, chúng ta phải biết đọc được thánh ý trong Lời Chúa. Lời Chúa sẽ trở nên kim chỉ nam cho chúng ta. Lời Chúa sẽ là kho tàng mà chúng ta cần phải tìm tòi và làm cho kho tàng đó đem lại sự giàu có trong ân sủng của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã hứa với chúng con rằng, “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến Người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở lại trong Người ấy”, xin Chúa giúp chúng con luôn biết ở lại với Chúa trong từng lời nói và hành động của chúng con. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường