Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư Tuần IX mùa thường niên – Mc 12:18-27

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (12,18-27)

18 Hôm ấy, có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người: 19 “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng: ‘Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình’. 20 Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. 21 Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. 22 Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. 23 Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ”. 24 Đức Giê-su nói: “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? 25 Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. 26 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp. 27 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to!”.

SUY NIỆM

Một số tín ngưỡng tôn giáo tin rằng, thế giới “bên kia” cũng tổ chức và sinh hoạt như thế giới chúng ta đang sống như cưới vợ gả chồng, xây nhà dựng cửa, làm việc kiếm sống, chi tiêu nghỉ ngơi… Còn có một số tín ngưỡng, chẳng hạn như nhóm Sađốc, lại không tin về việc kẻ chết sống lại ngày sau hết. Vì thế, người Sađốc đặt ra cho Chúa Giêsu một câu hỏi cắt cớ về vấn đề chủ quyền khi nghĩ ra một câu chuyện người phụ nữ nọ thành gia lập thất. Nhưng với “tướng sát phu”, lần lượt bảy người anh em trai lấy người phụ nữ ấy làm vợ mà chưa có con liền qua đời. “Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người phụ nữ đó sẽ là vợ của người nào?”. Họ đặt Chúa Giêsu vào nố khó khi dựa vào đoạn Thánh Kinh trong sách Đệ Nhị Luật: “Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình” (Đnl 25,5). Chủ đích mà họ nhắm tới là nhằm phủ nhận sự sống lại.

Chúa Giêsu trách họ đọc Kinh Thánh mà không hiểu, cũng chẳng nhận ra quyền năng của Thiên Chúa nên có suy nghĩ sai lầm như thế. Người trả lời cho họ bằng chính lời Môsê trong sách Xuất hành cũng là một trong Ngũ Kinh: “Ta là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Isaác, Thiên Chúa của Giacóp” (Xh 3,1-6). Như vậy, Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống.

Và người sống lại để hưởng sự sống đời sau thì sẽ như thế nào? Chúa Giêsu mặc khải cho biết người ấy không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Thật ra, niềm tin vào sự sống lại được xây dựng trên nền tảng sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô mà các tông đồ là những thị chứng nhân. Nhờ đó, họ sẵn sàng chịu bách hại thậm chí cả cái chết cũng không màn, cốt để làm chứng rằng, “Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng” (Cv 2,32; x. Cv 10,41).

Lạy Chúa, đã là Kitô hữu, chúng con là những người tín thác vào sự sống lại đời sau, xin cho niềm tin ấy giúp chúng con biết cố gắng sống thiện lương từng ngày một hơn, gọt giũa tính hư nết xấu của đời mình, hầu mỗi ngày xứng đáng trở nên công dân nước Trời. Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường