Suy niệm Lời Chúa – Thứ ba tuần XVI mùa thường niên – THÁNH GIACÔBÊ, tông đồ – Lễ kính – Mt 20:20-28

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (20,20-28)

20Lúc ấy, bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21Người hỏi bà: “Bà muốn gì?”. Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy”. 22Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”. Họ đáp: “Thưa uống nổi”. 23Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được”. 24Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”.

SUY NIỆM

Đối với Đức Giêsu, người làm lớn không có nghĩa là “ăn trên ngồi chốc”, “chỉ tay năm ngón”, nhưng là những người đi tiên phong trong việc phục vụ. Trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Qua cử chỉ đó Người thể hiện tinh thần khiêm hạ, phục vụ vô vị lợi mà tột đỉnh là hy sinh, đến nỗi hiến dâng cả mạng sống đến hơi thở cuối cùng trên cập thập tự để làm giá chuộc muôn người (x. Mt 20,28). Do đó, con người chỉ có thể tìm được giá trị của chức quyền khi họ phục vụ và trao ban đến nỗi hy sinh quên cả chính mình. Chúng ta có thể kể đến: thánh Giáo hoàng Gioan XXIII thường thăm các nhà tù, trường học, bệnh viện; mẹ Têrêsa Calcutta suốt đời phục vụ người nghèo khổ bệnh tật, người ở bên lề xã hội; cha Đamien hy sinh cả đời để phục vụ người bị bệnh phong…

Hôm nay chúng ta mừng kính lễ thánh Giacôbê. Xưa kia thánh nhân có những tham vọng phàm nhân, song nhờ sự giáo huấn và gương sống của Chúa Giêsu đã khiến ông từ bỏ mọi sự để hiến mình và làm chứng nhân cho Chúa cách trọn vẹn. Noi gương thánh nhân, chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa, chọn cách sống hy sinh và âm thầm phục vụ trong gia đình và trong giáo xứ.

Lạy Chúa, chúng con là những Kitô hữu nhưng vẫn còn nhiều tham-sân-si, xin Chúa biến đổi chúng con, để chúng con luôn biết lắng nghe và thực hành lời Chúa trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường