Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức – Họ đạo Tân Lập 2023

Hôm nay ngày 22/07/2023 là một ngày đặc biệt đối với Họ đạo Tân Lập, vì có Đức Cha Stêphanô, Giám mục chánh toà Giáo phận Cần Thơ về viếng thăm mục vụ họ đạo. Trong lần thăm viếng này, Đức Cha còn ban Bí tích Thêm sức cho 20 em thiếu nhi trong họ đạo. Thật là một hồng ân đáng ghi nhớ các em được lãnh nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần trong Bí tích Thêm sức.

Lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, các em trở thành những con người trưởng thành trong đức tin, lãnh nhận nhiệm vụ trở thành chiến sĩ sứ giả loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, như xưa đã tuôn đổ ơn Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ tuần thế nào, thì nay qua nghi thức đặt tay cầu nguyện và xức dầu thánh, xin Chúa Thánh Thần cũng dùng chính ngọn lửa ấy mà đổ tràn Bảy Hồng Ân của Ngài xuống trên các em như vậy. Nhờ Thánh Thần, chúng ta mới có thể dâng lên Thiên Chúa việc tôn thờ và cầu nguyện cách xứng đáng đẹp lòng Chúa; Thánh Thần là Đấng canh tân đổi mới, là Đấng sửa lại mọi sự trong ngoài chúng ta.

Ngoài ra, hôm nay cũng là ngày kỷ niệm thụ phong Linh mục của Đức Cha Stêphanô tròn 36 năm. Xin Chúa luôn gìn giữ, che chở và ban cho ngài được bình an, sức khoẻ và đầy tràn ơn lành của Thiên Chúa.

Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức Giám Mục trong niềm hân hoan vui mừng. Tất cả mọi người trong họ đạo đều vui mừng và hạnh phúc; đặc biệt là các em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay. Xin cho các em sau khi được lãnh nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần, biết hăng say thực thi Lời Chúa và loan báo Tin Mừng cứu độ, Tin Mừng của Đức Kitô, Đấng đã đến để giãi bày tình thương vô biên của Thiên Chúa.

(Trích dẫn lễ thánh lễ Thêm sức)

  • Bài cám ơn Thánh lễ Thêm sức

Trọng kính Đức Cha!

Kính thưa Cha Sở, Quí Cha, Hội đồng Giáo xứ, Quí Dì, Thầy cô giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Con xin được phép thay mặt cho các bạn hôm nay được lãnh Bí tích Thêm sức, nói lên tâm tình cảm tạ tri ân của chúng con.

Trọng kính Đức Cha,

Chúng con thật vui mừng và khắc ghi công ơn của Đức Cha. Vì tình yêu thương, Đức Cha đã dành thời gian quí báu đến đây để dâng thánh lễ và ban Bí tích Thêm sức cho chúng con. Đồng thời, qua nghi thức đặt tay, xức dầu thánh, ghi ấn tín Thánh Thần, Thiên Chúa đã thông ban tràn đầy ơn Thánh Thần trên chúng con. Chúng con thành kính dâng lên Đức Cha tâm tình cảm tạ và lòng biết ơn sâu xa. Đồng thời, nhân ngày kỷ niệm 36 năm ngày thụ phong linh mục của Đức Cha. Chúng con xin hiệp thông cảm tạ Thiên Chúa và chúc mừng Đức Cha. Nguyện xin Chúa luôn tuôn tràn thánh ân cần thiết trên Đức Cha trong sứ mệnh mục tử nhân lành.

Kính thưa Cha sở, trong thời gian qua, Cha đã giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ơn Chúa Thánh Thần trong ngày lãnh Bí tích Thêm sức hôm nay, chúng con thành kính biết ơn và xin Chúa ban muôn hồng phúc, giúp Cha luôn hoàn trọn sứ mệnh Chúa và Giáo hội trao ban.

Chúng con cũng cảm ơn Quí Cha đã vì tình thương đến đây dâng thánh lễ và cầu nguyện cho chúng con. Xin Chúa ban tràn thánh ân trên Quí Cha.

Chúng con cũng cảm ơn Quí Hội đồng giáo xứ, các Ban ngành, Giáo lý viên, Ca đoàn cùng cộng đoàn hiện diện tham sự thánh lễ cầu nguyện cho chúng con hôm nay. Xin Chúa trả công bằng muôn ơn thánh của Chúa.

Chúng con cũng không quên cảm ơn Cha mẹ, quí thân nhân, ân nhân đã đồng hành, nhắc nhở, nâng đỡ, hướng dẫn chúng con được như ngày hôm nay. Chúng con xin Chúa luôn gìn giữ và giúp mọi người sống đức tin vững mạnh trong thời đại hôm nay.

Sau cùng, chúng con xin kính chúc Đức Cha, Quí Cha cùng toàn thể cộng đoàn luôn luôn an mạnh và tràn đày hồng ân Thiên Chúa.

Một lần nữa, chúng con kính chúc và đồng cảm tạ. Chúng con kính dâng lên Đức Cha bó hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn của chúng con. Kính xin Đức Cha vui nhận.

  • Hình ảnh ngày tĩnh tâm

  • Hình ảnh thánh lễ Thêm sức

 

M. Quỳnh Ngọc