Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên (24/10/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu