Suy niệm Lời Chúa – Thứ bảy tuần XI mùa thường niên – Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – Lc 1,5-17

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1:5-17)

Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên. Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông: Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa. 10 Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài.

11 Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. 12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. 13 Nhưng sứ thần bảo ông: “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhậm lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an. 14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. 15 Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. 16 Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. 17 Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa”.

SUY NIỆM

Việc chào đời của thánh Gioan Tẩy Giả được bao phủ bởi những dấu chỉ hết sức lạ lùng. Theo Tin mừng thánh Luca: cha mẹ của thánh Gioan Tẩy Giả là ông Dacaria và bà Elizabet, cả hai đều lớn tuổi, hơn nữa bà Elizabet lại hiếm muộn. Không ai, ngay cả ông Dacaria, có thể nghĩ rằng vợ chồng ông lại có thể có con vào cái tuổi không còn có thể sinh con. Nhưng rồi vợ ông, bà Elizabet đã mang thai. Điều lạ nữa là thời gian thánh Gioan Tẩy Giả được mẹ cưu mang cũng chính là thời gian ông Dacaria – ba của Gioan Tẩy Giả – phải câm nín sau khi gặp thị kiến trong đền thờ. Cũng vậy, khi đặt tên cho con cả, cha lẫn mẹ của thánh nhân đều nhất trí đặt tên Gioan cho con mình, cái tên mà chưa một lần xuất hiện trong dòng họ của gia đình. Và chính khi đặt tên cho thánh nhân là Gioan thì cũng là lúc ông Dacaria hết bị câm, như lời thánh Luca kể rõ: “Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa”. Tất cả những dấu lạ này đã làm cho mọi người đều có chung một suy nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay của Chúa đã ở với nó”.

Có thể nói, việc thánh Gioan Tẩy Giả được cưu mang và sinh hạ được bao quanh bởi những dấu lạ. Những dấu lạ này làm cho mọi người đều nghĩ rằng đây là một con người đã được Thiên Chúa tuyển chọn cho một sứ mạng. Đối với thánh Gioan, sứ mạng đó chính là sống tốt vai trò của một kẻ dọn đường cho Chúa đến.

Nhìn lại cuộc đời của mình, mỗi chúng ta thấy rằng, mặc dù chúng ta không được thánh hóa khi còn trong bụng mẹ. Khi sinh ra, chúng ta không được bao trùm bởi những dấu chỉ lạ lùng. Thế nhưng, chúng ta đã được thánh hóa nhờ phép Rửa, được thêm sức bởi Chúa Thánh Thần qua bí tích Thêm sức và thường xuyên được nuôi dưỡng bằng bí tích Thánh thể. Theo nhiều cách, chúng ta cũng được thánh hóa như thánh Gioan và cũng được Thiên Chúa tuyển chọn cho một sứ mạng. Và cũng như thánh Gioan Tẩy Giả, sứ vụ đang đợi mỗi chúng ta hoàn tất, đó là sứ vụ của một người dọn đường, dọn đường cho Chúa đến với chính chúng ta, cũng như dọn đường cho Chúa đến với những người đang ở bên cạnh chúng ta.

ừ ng lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng con tạ ơn Chúa vì ơn thánh hóa đã ban cho chúng con qua bí tích Rửa tội, được củng cố nhờ bí tích Thêm sức và bí tích Thánh thể. Xin Chúa giúp chúng con biết mở lòng đón nhận mọi ân sủng của Chúa để chúng con có thể chu toàn sứ mệnh được trao cho. Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường