Suy niệm Lời Chúa – Thứ bảy tuần XX mùa thường niên – Mt 23:1-12

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (23,1-12)

1Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: 2“Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6Họ thích chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là ‘ráp-bi’.

8“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là ‘ráp-bi’, nghĩa là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. 11Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

 SUY NIỆM

Lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay: “những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm” (Mt 23,3) đưa chúng ta vào chính thực tế đời sống, đó là: lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau.

Trong Kinh Thánh, sự giả hình thường bị lên án. Giả hình là hình thức dối trá, giả vờ có các nhân đức hoặc lòng đạo đức mà thực ra bên trong không có. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên án thói giả hình nơi các kinh sư và người Pharisêu, vì lời nói và việc làm của họ không đi đôi với nhau. Họ giảng dạy một đường nhưng sống một nẻo, sự bất nhất giữa lời nói và việc làm là biểu hiện của lối sống giả hình.

Khi lên án lối sống giả hình, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải học sống tinh thần phục vụ. Tinh thần phục vụ sẽ kiểm chứng lời nói và hành động có thống nhất với nhau hay không: “trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23,11).

Theo lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta phải nhận diện và loại bỏ lối sống giả hình để vươn tới lối sống thánh thiện. Sống thánh thiện là thái độ đạo đức đối với Thiên Chúa. Để sống và làm chứng cho sự thánh thiện, trước hết, cách sống của chúng ta phải là sự bảo đảm thống nhất giữa lời nói và việc làm.

Trong đời sống đạo, chúng ta kinh nghiệm rằng có một ranh giới vô hình nào đó giữa nhà thờ và cuộc sống, giữa đức tin và việc làm, giữa việc cầu nguyện và sống những hoa trái của cầu nguyện. Trong thinh lặng nơi cõi lòng mình, chúng ta tự hỏi: tôi là Kitô hữu trong đời sống thực, hay chỉ mang danh Kitô trên môi trên miệng?

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành, xin cho Lời Chúa và những giáo huấn tốt đẹp của Chúa trở nên sống động trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường