Suy niệm Lời Chúa – Thứ bảy tuần XXXIII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (20,27-40)

27Hôm ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. 29Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30Người thứ hai, 31rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?”.

34Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. 38Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống”.

39Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm”. 40Thế là, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.

SUY NIỆM

Đối với người Do Thái xưa, có nhiều quan niệm về cuộc sống mai sau. Có những người tin rằng chết là hết, không có sự sống lại. Có người lại nghĩ sự sống mai sau cũng tương tự như hiện tại, nhưng sung sướng hơn. Tuy nhiên, có những người lại cho rằng, cuộc sống mai sau hoàn toàn biến đổi trong một trạng thái mới. Điều này, hôm nay, Đức Giêsu đã trả lời cho nhóm Sađốc xưa và cho cả chúng ta nữa. Đó chính là có sự sống lại, sự sống đời đời, sự sống cho Thiên Chúa.

Sống trong thời đại của tiện nghi và hưởng thụ, con người hầu như chỉ tin vào những gì cân đo đong đếm được, hay cũng có thể gọi là sống theo chủ nghĩa khoa học, chủ nghĩa tương đối. Người ta sống trong xã hội, trong giáo xứ, trong gia đình mà các mối tương quan tưởng chừng như có thể phá vỡ bất kỳ lúc nào. Câu chuyện hôm nay, những người Sađốc hỏi Đức Giêsu đã nói lên tính mong manh và tương đối của họ. Chuyện về bảy anh em trai lần lượt lấy một người phụ nữ mà đều không có con và chết (x. Lc 20,29-32). Câu chuyện giả tưởng nhằm thử thách Đức Giêsu về mục đích tối hậu của sự sống con người sẽ ra như thế nào sau khi chết.

Hôm nay, Đức Giêsu đã khẳng định cho chúng ta về sự tuyệt đối, về mối tương quan đời này đời sau, về hình ảnh thực sự nơi con người, về sự sống lại trong cuộc sống mai sau. Vì “họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa” (c. 36). Như thế, chúng ta đã có những niềm tin nào trong cuộc sống hiện tại của mình? Chúng ta được sinh ra là con cái của Thiên Chúa, mỗi người được mời gọi sống và tin rằng: “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa” (c. 38).

 Lạy Chúa, xin cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con biết sống cảnh thiên đàng ngay trong chính gia đình mình để chúng con hưởng niềm vui bên Chúa không những đời này và cả đời sau. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường