Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai 03/01/2022

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu