Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm tuần II mùa vọng –

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (11,11-15)

11Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Thầy nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước Trời còn cao trọng hơn ông. 12Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. 13Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề luật đều đã nói tiên tri. 14Và nếu anh em chịu tin lời Thầy, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến. 15Ai có tai thì nghe”.

SUY NIỆM

Qua trang Tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã cho thấy thánh Gioan Tẩy Giả là người cao trọng. “Thầy nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả”.

 Thánh Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ cuối cùng và cũng là vị ngôn sứ gặp được Đấng Cứu Thế, đó chính là Chúa Giêsu. Thánh Gioan Tẩy Giả được Thiên Chúa sai đi dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến, và cũng chính ngài là người đã giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế mà đoàn dân đang mong đợi: “Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: ‘Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian’”.

Cả cuộc đời của ngài đã dấn thân để phục vụ cho Thiên Chúa. Và ngài đã sống chu toàn là vị ngôn sứ mà chính Thiên Chúa đã trao phó cho ngài.

Có lẽ, chúng ta không phải là người cao trọng như thánh Gioan Tẩy Giả đã được Chúa Giêsu nói đến, nhưng trong đời sống đức tin, mỗi người chúng ta một cách nào đó đều được Chúa Giêsu nhìn đến và khen ngợi nếu như chúng ta biết lắng nghe và thực hành lời Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con mỗi ngày biết noi gương thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa cho người khác bằng chính đời sống của chúng con như năm xưa thánh Gioan đã sống và đã thực hiện. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường