Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm tuần IX mùa thường niên – Mc 12,28b-34

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (12,28b-34)

28 Hôm ấy, có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”. 29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

SUY NIỆM

Sống ở đời, ai cũng có những mối quan tâm. Trong các mối quan tâm ấy, chúng ta cũng tìm kiếm, lựa chọn đâu là điều mình bận tâm nhất để theo đuổi mục tiêu. Những luật sĩ Israel là những người nắm giữ luật lệ khá nghiêm túc. Chính họ cũng khao khát một sự tốt lành dựa trên lề luật mà họ thuộc nằm lòng. Vì thế, một luật sĩ đặt ra cho Chúa Giêsu câu hỏi: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”.

Nhận thấy được sự khao khát chân thành của vị luật sĩ, nên không để họ đợi lâu, Chúa Giêsu mặc khải ngay tức khắc khi cho ông biết về giới luật quan trọng nhất chính là: “Hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi; và hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi” . Thật ra, những điều này không mới, cũng không đi ngược lại với truyền thống cha ông họ vì đã có trong sách Đệ Nhị Luật. Có chăng là Chúa Giêsu hoàn thiện lề luật, qua việc giúp họ nghiền ngẫm trong các điều luật thì giới răn cần lưu tâm hơn hết là giới răn yêu thương. Giới răn này mời gọi sống yêu thương bằng hành động cụ thể: đối với Chúa: yêu mến Ngài hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn; đối với người anh chị em : yêu như yêu chính bản thân mình.

Thiên Chúa đã nêu gương cho chúng ta về một tình yêu bước trước. Ngài yêu chúng ta ngay khi chúng ta còn là những tội nhân, và Ngài yêu thương chúng ta chưa chắc vì chúng ta dễ thương. Nhưng tình yêu của Chúa là tình yêu tạo nên tính dễ thương. Ngài hy vọng tình yêu của Ngài có sức biến đổi sự bất toàn, tội lỗi và chưa dễ thương của chúng ta. Đó cũng là điều Chúa Giêsu muốn diễn tả khi dạy chúng ta yêu thương cả những kẻ thù địch với chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa dạy việc sống yêu thương cần phải là mối bận tâm nhất của một người muốn hoàn thiện mình và muốn được gần Chúa hơn. Tình yêu đối với Chúa thế nào thì lòng thương mến anh chị em cũng như vậy, nó hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Cho nên sẽ thiếu sót nếu con mến Chúa mà lại từ chối thương người xung quanh mình, vì họ cũng là con cái của Chúa, cùng được mời gọi hưởng hạnh phúc nước Trời. Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường