Suy niệm Lời Chúa – Thứ sáu tuần IX mùa thường niên – Mc 12:35-37

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (12,35-37)

35 Hôm ấy, khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là Con vua Đa-vít? 36 Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con. 37 Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được?”. Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.

SUY NIỆM

Hôm nay, Đức Giêsu đặt vấn đề với các luật sĩ về thần tính của Người: “Chính vua Đavít gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được?” . Khi nói thế, Đức Giêsu muốn gợi mở cho họ biết rằng, Người chỉ là con vua Đavít về phần xác, còn về phần thiêng liêng thì Người là Con Thiên Chúa và là Chúa Thượng của vua Đavít.

Vì thế, Chúa Giêsu là con vua Đavít, chúng ta có thể nhận thấy và kiểm chứng được, vì Chúa Giêsu đã trở nên người như mọi người chúng ta qua mầu nhiệm nhập thể; nhưng Chúa Giêsu là Chúa của Đavít, chúng ta không thể nhìn thấy bằng con mắt xác thịt được mà chỉ nhìn thấy qua con mắt đức tin thôi. Trước những dấu chỉ diễn tả các thực tại thuộc bình diện đức tin, chúng ta phải mở rộng con mắt đức tin để đón nhận. Điều này cũng đòi hỏi chúng ta phải vận dụng niềm tin-cậy-mến để tham dự các việc phụng vụ nhất là phụng vụ bí tích.

Với cái nhìn của con mắt đức tin, chúng ta nhìn nhận Đức Giêsu không phủ nhận thân thế, vai trò của mình. Người cũng không từ chối tước hiệu con vua Đavít. Nhưng dần dần, Người muốn cho mọi người hiểu về một Đấng Kitô chịu đau khổ, là tôi tớ của Giavê chứ không phải là một Đấng Kitô với mũ mão cân đai và đứng lên để làm chính trị như họ vẫn lầm tưởng!

Chính sự hiểu nhầm và mong ước phiến diện về Đấng Kitô, nên họ không thể chấp nhận Đấng ấy nằm ngoài khuôn mẫu của sự uy nghi, lộng lẫy, đánh Đông dẹp Tây, quyền lực phi thường… Vì thế, khi Đức Giêsu đến, Người sống nghèo khó, không nhà không cửa, dạy con người hướng thiện, bác ái, bao dung, tha thứ thì họ đã không thể chấp nhận, và lẽ đương nhiên, họ tìm cách loại bỏ vì coi đó như là cái gai trong mắt và hòn đá cản lối đi.

 Trong cuộc sống hôm nay, nơi con cái của Giáo hội, vẫn không thiếu những con người đủ mọi tầng lớp, luôn thích một Giáo hội quyền lực, giàu có, oai phong; thích một Giáo hội được củng cố bằng quyền lực… Không những thế, nhiều người đã áp dụng quan điểm đó ngay trong suy tư, nơi hành vi và lối sống của mình.

Những lúc như thế, chúng ta hãy cẩn trọng vì đây không phải là đường lối của Thiên Chúa, mà là đường lối của những Pharisêu giả hình, của luật sĩ vụ luật, những Sađốc không niềm tin và phe Hêrôđê ham quyền…

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin nhận Người là Chúa. Chúng con đã nghe biết nhiều về Người. Xin cho chúng con đừng dừng lại ở những giáo thuyết, nhưng mỗi ngày biết khám phá ra khuôn mặt của Đức Kitô sống động, mới lạ qua Lời Người và trong cuộc sống. Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường