Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm Tuần XX mùa thường niên – THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, tông đồ – Lễ kính – Ga 1:45-51

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (1,45-51)

45Khi ấy, ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét”. 46Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?”. Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem!”. 47Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thực là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối”. 48Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?”. Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. 49Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Ít-ra-en!”. 50Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”. 51Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”.

 SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay thuật lại: sau khi gặp Chúa Giêsu, ông Philipphê đến gặp ông Nathanael và nói: “Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth”. Ông Nathanael liền bảo: “Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?”.

Tại sao Nathanael lại phản ứng mạnh mẽ trước tin Philipphê đã tìm thấy Đấng Mesia được hứa trước như vậy? Rất có thể vì người Do Thái đều biết rằng Đấng Messia được hứa sẽ đến từ Bếtlêhem, không phải từ Nazareth. Vì thế, Nathanael ngay lập tức đặt ra nghi ngờ này vì nguồn gốc được cho là của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Chúa Giêsu thực sự được sinh ra ở Bếtlêhem và sau đó chuyển đến Nazareth (Mt 2,1), nhưng Nathanael đã không nhận ra điều này ngay lập tức. Phản ứng của Nathanael cũng là điều mà chúng ta cần suy niệm.

Giống như Nathanael, chúng ta có thể dễ nghi ngờ những vấn đề về đức tin vì những điều chúng ta không hiểu biết đầy đủ. Có lẽ nếu Philipphe đến và nói rằng Chúa Giêsu sinh ra ở Bếtlêhem nhưng lớn lên ở Nazareth, thì Nathanael có thể đã cởi mở hơn và đón nhận ngay lập tức. Chúng ta không được đóng cánh cửa trước sự thật chỉ vì điều gì đó không có ý nghĩa ngay lập tức đối với chúng ta.

Trước sự nghi ngờ của Nathanael, Philipphê đã không giải thích hay chứng minh. Ông chỉ mời gọi Nathanael: “Hãy đến mà xem”. Sau khi Nathanael đến gặp Chúa Giêsu, ông đã nhanh chóng tuyên bố đức tin trọn vẹn của mình nơi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel!”. Trong cuộc sống, nếu có điều gì liên quan đến cuộc sống khiến chúng ta bối rối hoặc nếu có nghi ngờ gì liên quan đến chân lý đức tin, thì hãy để những lời của Philipphê nói với chúng ta: “Hãy đến mà xem”. Thật vậy, nếu chúng ta mang những bối rối của mình đến với Chúa bằng đức tin và sự cởi mở, thì mọi việc sẽ được sáng tỏ. Chúng ta sẽ loại bỏ được những cám dỗ để nghi ngờ, và chúng ta sẽ có thể có đức tin vượt xa lý trí của con người. Đức tin thường không đến từ những lập luận thuyết phục hoặc suy luận chi tiết. Nó thường đến qua sự cởi mở và đơn sơ với tiếng nói của Chúa vang vọng trong tâm hồn chúng ta.

Lạy Chúa, Ngài mời gọi tất cả chúng con đến với Ngài, để nhìn thấy Ngài và tin tưởng nơi Ngài. Xin mở trí chúng con đón nhận tất cả những gì Ngài muốn nói với chúng con để chúng con trút bỏ những nghi ngờ và vững tin vào Chúa. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường