Suy Niệm Thứ Bảy Sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (17,9a.10-13)

9 Một hôm, đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy”.10 Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?”11 Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự.12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế”.13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

SUY NIỆM

Mùa Vọng thường hay nhắc nhở chúng ta đến ba nhân vật đã có công lớn trong việc dọn đường cho Đấng Cứu Thế: Tiên tri Êlia, Gioan Tẩy Giả và Đức Maria. Bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến hai nhân vật chính là Êlia và Gioan Tẩy Giả.

Việc dân Do Thái tin rằng Thiên Chúa sẽ gửi ông Êlia đến, trước khi gửi Đấng Cứu Thế, vì họ dựa vào một bản văn của tiên tri Malakia đã nói: “Này Ta sai ngôn sứ Êlia đến với các ngươi, trước khi Ngày của ĐỨC CHÚA đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt” (3,23-24). Và họ sử dụng chứng cứ câu nệ hình thức này để phủ nhận Chúa Giêsu: Ông không phải là Đấng Cứu Thế, bởi vì người ta chưa thấy ông Êlia.

Đối với các môn đệ, Chúa Giêsu quả quyết cho các ông biết rằng Êlia đã đến và đã phục hưng tất cả. Gioan Tẩy Giả đã đến trong sức mạnh và tinh thần của Êlia. Ông đã san phẳng những con đường, đã lấp đầy những thung lũng, đã bạt thấp những núi đồi… ông đã loan báo Đấng đến sau ông. Người lớn hơn ông, cầm sàng sẵn trong tay, tẩy sạch các hạt lúa phơi trong sân, đốt sạch rơm rạ, đưa cất những lúa tốt vào kho lẫm của Thiên Chúa… nhưng thay vì nhận biết ông, họ đã đối xử với ông theo ý họ muốn (x. Mt 17,12). Đó là thảm kịch lớn lao của mọi thời đại. Người ta phán đoán sự việc qua hình thức bên ngoài. Người ta không biết nhận ra những dấu chỉ mà Thiên Chúa đang thực hiện nơi cuộc sống của con người.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhận ra Chúa hôm nay cũng như luôn mãi qua những dấu chỉ, những biến cố diễn ra trong cuộc sống xung quanh chúng con. Amen.