Suy Niệm Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ NĂM SAU CN XVIII THƯỜNG NIÊN
 NGÀY 05/8/2021

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (16, 13-23)

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”. 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. 20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô. 21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

SUY NIỆM

Sau nhiều năm tháng các tông đồ bước theo Chúa Giêsu, các ông đã chứng kiến thấy Chúa làm nhiều phép lạ, được dân chúng tung hô… làm cho các ông vui mừng và hạnh phúc vì “chọn đúng vị Thầy”. Tuy nhiên, các ông chỉ nhìn thấy và cảm nhận dưới góc độ của “con mắt trần gian” mà chưa nhận rõ về “con mắt đức tin”. Chính vì thế, trước khi Chúa Giêsu bước vào con đường khổ giá, chịu chết và phục sinh, Chúa muốn xem các tông đồ nhận ra Chúa Giêsu là ai?

Chúa không hỏi các tông đồ là các con theo Thầy các con có vui không? Các con có cần gì để Thầy chỉ thêm cho không? Hay các con đi theo Thầy các con khổ sở quá? Chúa không hỏi các ông như vậy. Chúa chỉ hỏi các ông một câu đơn giản: “Anh em bảo Thầy là ai?”.

Trước khi hỏi các tông đồ, Chúa Giêsu đã muốn dành cho các ông có thời gian suy nghĩ nhiều hơn nên Chúa đã hỏi người ta bảo Thầy là ai? Đứng trước những nhận xét của người khác, các ông không cần suy nghĩ mà trả lời một cách tự tin, vô tư như: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”…

Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Có lẽ lúc này các ông nhìn nhau, cúi mặt vì có thể các ông chưa suy tư, chưa lưu ý đến Thầy của mình nhiều, mặc dù có lần khi Chúa ngăn đe gió biển im lặng các ông cũng có đề cập đến: “Ông này là ai mà ngay cả gió biển phải vâng theo”.

Thật may cho các ông, thánh Phêrô đã thay mặt cho nhóm 12 để trả lời câu hỏi mà Chúa đã đặt ra cho các ông: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Quả thật, Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật, Người đến trần gian để đem lại niềm vui, và ơn cứu độ cho chúng ta.

Nếu như năm xưa, Chúa Giêsu đã trực tiếp hỏi các tông đồ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, thì hôm nay, qua Lời Chúa, Chúa Giêsu vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta: “ Anh em bảo Thầy là ai?”. Mỗi người chúng ta trả lời với Chúa như thế nào?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con mỗi ngày luôn ý thức cuộc sống của chúng con là thuộc về Chúa. Xin ban cho chúng con luôn ý thức và dám tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Như năm xưa thánh Phêrô đã tuyên xưng. Amen 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường