Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên Năm B

SUY NIỆM LỜI CHÚA

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (12,39-48)

39 Một hôm nọ, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?”42 Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta.44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Chủ ta còn lâu mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa,46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.47 Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều.48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”.

SUY NIỆM

Mỗi người chúng ta đều là tôi tớ của Chúa, được Chúa trao phó cho một số công việc để chu toàn. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều muốn sống cho bản thân mình, muốn xây dựng cuộc sống và lo lắng cho tương lai của mình.

Lời Chúa ngày hôm nay giúp cho chúng ta hiểu rằng chúng ta thuộc về Chúa và còn là tôi tớ của Chúa, nên Chúa muốn chúng ta đảm nhận công việc mà Chúa trao phó. Chúa đã trao cho chúng ta những công việc để thực hiện và chúng ta có sứ mạng hoàn tất những công việc ấy. Cho dầu Chúa có cho chúng ta ốm đau, thì bệnh tật của chúng ta cũng có thể phục vụ Chúa. Nếu chúng ta có đau khổ, thì nỗi đau của chúng ta cũng có thể phụng sự Chúa.

Việc của người đầy tớ có lẽ không có gì lớn lao, to tát. Điều mà người đầy tớ thực hiện chỉ vì đó là do chủ muốn như vậy. Chúa muốn chúng ta phục vụ Chúa trong kẻ khác, tại gia đình, tại trường học, tại nơi làm việc, ở chợ búa. Sống cho người khác, phục vụ cho anh chị em trong những việc lớn lao có lẽ không được dành cho chúng ta, nhưng còn có rất nhiều những công việc nhỏ bé hằng ngày: một lời an ủi, một giúp đỡ nhỏ, một sự cảm thông… những điều ấy ở trong tầm tay và khả năng của chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức mình là tôi tớ của Chúa. Xin giúp chúng con sống cho Chúa và thực thi ý Chúa, để chúng con biết sống cho người khác, giúp đỡ và yêu thương mọi người. Amen.