Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên (Lc 15:1-10)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (15,1-10)

1 Hôm ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”.3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.8 Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”.

SUY NIỆM

Bài Tin mừng diễn tả những gương mặt cau có, và những gương mặt vui mừng. Sự cau có, nóng giận đến từ những người luôn nhìn người khác với con mắt thành kiến và kì thị… Đó là lý do những người Pharisêu và kinh sư không chấp nhận việc Chúa Giêsu ngồi chung với những người được coi là “tội lỗi”. Ngược với sự cau có, chúng ta nhìn thấy niềm vui rạng rỡ của người mục tử tìm thấy con chiên lạc; hay niềm vui còn được biểu lộ qua câu nói của người phụ nữ khi tìm được 1 đồng bạc: “xin chung vui với tôi”.

Trong tông huấn Niềm vui Tin mừng, Đức Thánh cha khẳng định: “Niềm vui của Tin mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu. Những ai chấp nhận đề nghị cứu độ của Người đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn” (số 1). Thật vậy, niềm vui Tin mừng khởi đi từ cuộc gặp gỡ. Cụ thể, trong bài Tin mừng, đó là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với những người thu thuế và những người tội lỗi. Nhưng có những người họ không thấy vui mừng vì họ không chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế cuộc đời họ.

Mặt khác, niềm vui của tội nhân khi gặp Chúa, cũng là niềm vui của Chúa, vì cuộc gặp gỡ đem lại cho họ ơn hoán cải. “Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”. Như vậy, thiên quốc không ở đâu xa nhưng ở ngay trong cuộc sống, trong cách hành xử của mỗi người. Những tâm hồn tự đóng khung mình trong những lỗi phạm cố chấp và trong việc loại trừ tha nhân sẽ không có được niềm vui đích thực. Hướng về Chúa và tha nhân với tâm hồn rộng mở, biết cho đi, không tính toán vị kỉ, biết tìm Chúa trong mọi hoàn cảnh, thì chúng ta mới có cơ hội được Chúa tìm thấy. Lúc đó, Ngài cũng sẽ vui mừng như người mục tử tìm được chiên lạc…

Lạy Chúa, chúng con tin tưởng nơi Ngài, chính tình yêu và sự tha thứ của Chúa cho chúng con có niềm vui của hiện tại và tương lai. Xin cho chúng con mỗi ngày biết sống tâm tình tạ ơn và luôn cảm thấy vui mừng trước những điều tốt đẹp Chúa làm cho chúng con và tha nhân. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường