Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (19,11-28)

11 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.12 Vậy Người nói: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về.13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.15 Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu.16 Người thứ nhất đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.17 Ông bảo người ấy: Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.18 Người thứ hai đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.19 Ông cũng bảo người ấy: Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.20 Rồi người thứ ba đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ.21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.22 Ông nói: “Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!24 Rồi ông bảo những người đứng đó: Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.25 Họ thưa ông: Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!26 Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.27 Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi”.28 Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

SUY NIỆM

Trên đường lên Giêrusalem để thi hành sứ vụ, khi còn đang lưu lại tại nhà ông Giakêu ở Giêrikhô, Chúa Giêsu đã rao giảng dụ ngôn “mười yến bạc” này. Qua đây, thánh ký gợi lên hai bối cảnh của dụ ngôn: việc tiến vào Giêrusalem và viễn ảnh về Nước Thiên Chúa vào ngày quang lâm.

Sự kiện ông vua trở về cũng như việc thăng thưởng diễn tả rất rõ ràng ngày trở lại vinh quang của Đức Kitô. Tuy nhiên, không phải là ngay lập tức như các môn đệ và nhiều người Do Thái đã lầm tưởng. Sứ điệp của dụ ngôn cho thấy, để có được phần thưởng nơi Nước Thiên Chúa thì ngay từ bây giờ mọi người cần phải “làm việc” nhiều hơn nữa, trước khi Đức Kitô trở lại.

Thực vậy, từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, được thông phần vào 3 chức vụ: Tư tế – Ngôn sứ – Vương đế của chính Chúa Kitô, mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn được mời gọi phải thi hành trọn vẹn 3 chức vụ này hằng ngày trong đời sống của mình. Thờ phượng, rao giảng và làm chủ cuộc sống của bản thân, cùng với việc thực hiện đời sống theo đức ái mà Tin mừng đòi hỏi, là điều kiện và tiêu chuẩn để khi đến trước nhan thánh Chúa, chúng ta không còn lo sợ nhưng hân hoan bước vào hưởng nhan thánh Người.

Điều đáng nói ở đây là làm thế nào để mỗi người Kitô hữu chúng ta có thể thực hiện tốt những đòi hỏi của Tin mừng. Trước hết, chúng ta cần sống tích cực, sống trọn tình Chúa và tình người. Đồng thời, chúng ta luôn cần năng kiểm điểm lại đời mình. Nhờ vào việc tự xét mình thật tốt này, chúng ta mới có thể thấy được những việc mình cần phải thực hiện, những điều mình phải sống, và cách thức cư xử với mọi người sao cho tốt.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa. Vì chưng, khi yêu mến Chúa, chúng con sẽ biết làm sinh lợi những gì Chúa đã trao phó, và làm cho cuộc sống thêm đẹp mỗi ngày một hơn. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết kiên tâm làm việc thiện luôn. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường