Thơ – Tháng hoa dâng Mẹ

MẸ Ở THIÊN ĐÀNG

Tháng 5 tôn kính Mẹ không ở những hình thức bên ngoài,
nhưng noi gương Mẹ để sống hai tiếng xin vâng”.

Hiện nay Mẹ ở thiên đàng,
Muôn đời hiện hữu trước nhan Chúa Trời.
Chúng con còn sống ở đời,
Ở trong kiếp sống của người trần gian.

Cuộc đời gặp lắm gian nan,
Bởi bao tội ác ngập tràn khắp nơi.
Khiến cho cuộc sống mọi người,
Gặp bao thử thách, hết thời bình an.

Mẹ xin Thiên Chúa đổ tràn,
Hồng ân của Chúa cho ngàn thế nhân.
Mọi người như Mẹ thực hành,
Những điều Chúa dạy, hoàn thành ý Cha.

Kết thành như những tràng hoa,
Để cùng với Mẹ tụng ca Chúa Trời.
Chúng con kết thúc cuộc đời,
Giã từ trần thế về trời gặp Cha.

 

SỨ ĐIỆP MẸ TRUYỀN

Một trong ba sứ điệp của Mẹ Fatima
nhắc nhở mọi người là hãy cải thiện đời đời sống.

Thực thi sứ điệp Mẹ truyền,
Cải tà quy chánh chăm chuyên mỗi ngày.
Đời con cần được đổi thay,
Trở nên hoàn thiện thẳng ngay mọi đàng.

Sẵn sàng để biết trao ban,
Điều lành việc tốt cho ngàn thế nhân.
Mọi người quyết chí canh tân,
Cùng nhau thực hiện điều lành việc hay.

Giúp cho xã hội đổi thay,
Cuộc đời người thế đẹp hay mọi bề.
Tình thương của Chúa tràn trề,
Xuống trên muôn vật chẳng hề cạn khô.

Xác hồn nhân thế điểm tô,
Chính bằng phẩm giá Kitô Nước Trời.
Trở nên con cái Chúa Trời,
Muôn đời được sống bên Người Cha Yêu.

Hai Tê Miệt Vườn
Hồng Lan Sưu tầm