Tuyên khấn lại trong mùa dịch

TUYÊN KHẤN LẠI TRONG MÙA DỊCH

Tâm tình dâng Chúa giờ này
Âm thầm, lặng lẽ trong ngày kết giao
Đâu rồi câu chúc lời chào
Chị em xúm xít, năm nào nhớ nhung
Dịch Co-vid tình hình chung
Mỗi người một ngả nhưng cùng hiệp thông
Chung lời kinh nguyện cậy trông
Nguyện cầu Thiên Chúa ban muôn ơn lành
Giúp đoàn con, giữ lòng thanh
Như lời ước nguyện chân thành tiến dâng 
Giúp đoàn con, dám xin vâng
Dù cho đời sống muôn vàn khó khăn
Giúp đoàn con, chẳng băn khoăn
Tiền tài danh vọng sao bằng thánh ân
Nguyện xin Chúa hãy thi ân
Ra tay cứu chữa nhân trần lầm than
Cho đại dịch sớm tiêu tan
Cho người mắc bệnh bình an chữa lành
Đoàn con muôn tấm lòng thành
Cậy trông phó thác Cha lành từng giây.

NQ. Diễm Kiều