Xin hãy sai con đi

XIN HÃY SAI CON ĐI

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21). Lệnh truyền sai đi của Chúa Giêsu đó không chỉ dành riêng cho các tông đồ nhưng cho mọi Kitô hữu ở mọi nơi và thuộc mọi thời. Ơn gọi và sứ mạng của người kitô hữu là sai đi loan báo Tin Mừng. Hơn thế nữa, là một Nữ tu Mến Thánh Giá không làm gì khác ngoài việc sống và làm chứng cho Thiên Chúa: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9, 16).

Quý Chị Học viện sau thời gian được huấn luyện, đào tạo tại nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. Và cuối cùng được Hội dòng sai đi loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa tại các họ đạo trong Giáo phận Cần Thơ. Niềm vui nối tiếp niềm vui, Đức Kitô là Ánh sáng thế gian đã bừng lên soi chiếu nhân loại đang chìm trong bóng tối sự chết. Nay, chính Ánh sáng Phục sinh sẽ chiếu soi và dẫn lối cho Quý Chị Học viện trong chặng đường mới, trong sứ vụ mới.

Nguyện chúc Quý Chị hãy mặc lấy tâm tình của Isaia để hát lên rằng: “Thần Khí Chúa đã sai tôi đi… Sai tôi đi loan báo Tin Mừng… Sai tôi đến với người nghèo khó, Sai tôi đến với người lao tù…”. Sống được tinh thần đó, đời sống của Quý Chị mới trở thành những đầy tớ trung thành, là cây bút chì trong bàn tay người họa sĩ là chính Đức Kitô – Đấng mà Quý Chị đã chọn bước theo.

Ước chi Quý Chị luôn là men, muối, ánh sáng cho đời ngay trong chính môi trường mà Quý Chị hiện diện.

M. Quỳnh Ngọc