Cầu cho các linh hồn

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (64)
Chủ đề:CẦU CHO CÁC LINH HỒN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tháng 11 được dành riêng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn. Con xin dâng lên Chúa những lời cầu, từng câu kinh và nhiều lần hy sinh để đền bù những thiếu sót, những lỗi lầm cho các linh hồn đã qua đời.

Lạy Chúa, một lời nguyện tắt GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU, XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN được lập đi lặp lại nhiều lần trong ngày suốt tháng này để cầu cho các linh hồn. Lạy Chúa, Chúa cho con có nhiều cơ hội để đền tội đời này lập công đời sau. Con nhớ đến những người chúa gọi về với Chúa. Tất cả đã qua đi chỉ còn để lại những nỗi niềm thương nhớ, nhắc nhở con phải cầu nguyện mỗi ngày trong thánh lễ và các giờ kinh để cầu cho các linh hồn. Lạy Chúa, cậy nhờ lòng thương xót Chúa, xin thương đưa các linh hồn về hưởng hạnh phúc trên quê trời. Amen

02/11/2022
Vân Hiền