Bữa ăn thiêng liêng (Lm Dom Thiện) – Thứ 7/28/08/2021

BỮA ĂN THIÊNG LIÊNG THỨ BẢY 28.8.2021

Xin chào Quý Ông Bà Anh Chị Em!

          Hôm nay, Giáo Hội mừng kính thánh Augustinô. Ngài là một người có quá khứ đầy tội lỗi. Thế nhưng, với ơn Chúa, với lời cầu nguyện liên lỉ của mẹ Mônica, cùng với đó là những khắc khoải nơi tâm hồn của mình, Augustinô đã biết ăn năn sám hối, trở về với Chúa.

          Qua gương của thánh nhân, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy tận dụng khoảng thời gian giãn cách này, để thực hiện một cuộc trở về giống y như thế: trở về với Chúa, trở về với những điều đơn sơ và thuần khiết nhất đã được Chúa phú bẩm nơi tâm hồn của mình. Hầu nhờ đó, chúng ta sẽ cảm thấy bình an hơn và có thể trở nên thánh ngay trong giây phút hiện tại.

          Nguyện xin Chúa ban ơn sức mạnh, để mỗi người chúng ta có thể thực hiện cuộc trở về một cách trọn vẹn nhất.

          Giờ đây, chúng ta cùng đọc và suy gẫm Lời Chúa. 

          Tin Mừng: Mt 25, 14-30

          Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!’ Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

NHỮNG NÉN BẠC CHÚA BAN

          Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cùng nhau suy gẫm về những điểm sau đây:

          1. Nguyên tắc của sự ban cho: khác nhau

          Tin Mừng nói: trước khi đi xa, ông chủ đã ban cho người này năm nén, người kia hai nén, người nọ một nén. Điều này có nghĩa là: mỗi người đều được Thiên Chúa ban cho những nén bạc hoàn khác nhau, không ai giống ai. Có người chân dài, có người chân ngắn. Có người học rộng biết nhiều, có người dốt đặc cán mai. Có người tiền bạc rủng rỉnh, có người làm cong cả lưng vẫn chỉ đủ ăn qua ngày…

          Phải chăng Thiên Chúa không công bằng? Xin mượn thí dụ sau đây để tìm ra câu trả lời:

          Trong gia đình, chúng ta có những đứa con. Có đứa chúng ta giao cho nó việc này, có đứa chúng ta giao cho nó việc kia, có đứa chúng ta giao cho nó nhiều tiền, có đứa chúng ta giao cho nó ít tiền…. Thấy vậy, thông thường chúng nó sẽ tị nạnh việc nặng việc nhẹ, tị nạnh được nhiều được ít. Chúng tị nạnh, vì chúng có cảm giác là cha mẹ không công bằng với mình. Tuy nhiên, chúng đâu hiểu rằng: cha mẹ giao cho mỗi đứa mỗi khác như vậy, là do cha mẹ đã hiểu rất rõ tính tình và khả năng của từng đứa. Dù rất thương, nhưng làm sao cha mẹ dám giao tiền cho đứa con khờ khạo kinh doanh? Dù rất thương, nhưng làm sao cha mẹ dám giao tài sản cho đứa con hút chích xì ke ma túy, ăn chơi lêu lổng?… Thiên Chúa cũng thế thôi! Ngài rất công bằng. Sở dĩ, Ngài ban cho mỗi người khác nhau, là vì Ngài biết rõ tính tình và khả năng sinh lợi của người đó tới mức nào.

          Hiểu được điều này, mời gọi mỗi người chúng ta: đừng than vãn khi thấy bản thân thua kém người khác. Đừng hỏi Chúa tại sao để con như vầy: nghèo thế này, đau khổ thế này, học dở thế này…. Đừng như vậy! Bởi lẽ, những gì chúng ta có là đã đủ cho bản thân mình. Thế nên, thay vì than thân trách phận, thì hãy cảm tạ Chúa vì đã được Chúa giao cho. Giao cho bao nhiêu không quan trọng, nhưng quan trọng là đã sử dụng những gì được giao như thế nào.

          * Suy gẫm:

           Liệt kê những nén bạc quý giá mà Chúa đã trao cho tôi. Hãy dâng một lời tạ ơn.

           Tôi thường tị nạnh với người khác về điều gì? Có bao giờ tôi trách Chúa đã ban cho tôi ít quá không? Nếu có, thì hãy nhớ câu này: kẻ được ban cho ít, thì bị đòi hỏi ít; còn kẻ được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.   

          2. Mục đích của sự ban cho: sinh lời

          Đọc qua bài Tin Mừng, chúng ta thấy rõ: mục đích của sự ban cho chính là để sinh lời, lời cho chủ chứ không phải cho cá nhân mình. Hai người đầy tớ đầu tiên đã làm lợi cho chủ: năm nén lời năm nén, hai nén lời hai nén, nghĩa là một lời một. Còn tên đầy tớ thứ ba, anh ta chẳng làm lợi được gì cả. Ông chủ chẳng bao giờ thích như thế!

          Nhìn vào hiện trạng xã hội ngày hôm nay, chúng ta thấy: có nhiều người được Chúa ban cho những nén bạc nổi trội hơn người khác tựa như: trí thông minh, tài kinh doanh, khả năng ăn nói, sắc đẹp, giọng hát…. Thế nhưng, họ lại đem chôn những nén bạc đó dưới lớp cát lười biếng, vùi những nén bạc đó vào bùn đất đam mê. Khi này, họ trở thành tên đầy tớ thứ ba, một tên đầy tớ không còn đẹp lòng chủ.

          Tinh vi và nguy hiểm hơn, có những người tuy cũng có làm lợi những nén bạc, nhưng không phải làm lợi cho Chúa mà chỉ làm lợi cho bản thân mình. Điều này có nghĩa là: những người này không còn xem Chúa là ông chủ cuộc đời mình nữa. Họ vô ơn, nhận lãnh rồi nhưng lại không sống theo ý Chúa. Họ tự biến mình thành “chúa” và lấy nén bạc Chúa trao để sống theo ý riêng của mình. Nếu như kết cuộc của tên đầy đem chôn nén bạc là khóc lóc và nghiến răng, thì kết cuộc của những người vô ơn, kiêu ngạo, tước quyền của chủ sẽ như thế nào? Chắc là còn khủng khiếp hơn!

          * Suy gẫm:

           Tôi đã sử dụng những nén bạc Chúa trao như thế nào: sinh lợi cho Chúa hay cho tôi?

           Hãy rà soát lại xem: đâu là những nén bạc mà tôi đã chôn vùi? Đào lên và sử dụng đi!       

          3. Đòi hỏi của sự ban cho: khai trình

          Sau một thời gian, người chủ trở về và yêu cầu các đầy tớ báo cáo những thành quả đạt được. Ý nghĩa của điều này là: một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ phải thực hiện việc khai trình trước Chúa về những gì chúng ta đã được lãnh nhận. Sau phần khai trình, mỗi người sẽ nhận lấy kết quả tốt hoặc xấu tùy theo những nén bạc được trao có sinh lợi hay không. Nếu có, thì chúng ta sẽ được gọi là đầy tớ tài giỏi và trung tín, sẽ được ban thưởng thêm và được vào vui hưởng niềm vui của Chúa, tức niềm vui thiên đàng. Còn ngược lại, chúng ta sẽ bị gọi là đầy tớ biếng nhác và gian ác, sẽ bị tống vào nơi tối tăm và mất ơn cứu độ đời đời.

          Mỗi người chúng ta muốn nhận lấy kết quả như thế nào? Chắc chắn, ai ai trong chúng ta cũng muốn có được phần thưởng. Vậy thì, ngay từ bây giờ, mời gọi mỗi người chúng ta: đừng chần chừ không chịu dấn thân, đừng biếng nhác không chịu hành động; nhưng ngược lại, hãy cố gắng làm hết khả năng, làm hết công suất của mình để những nén bạc Chúa ban được sinh nhiều hoa lợi cho Chúa.

          Suy gẫm:

          1. Nếu ngày mai tôi phải khai trình trước Chúa, tôi có sẵn sàng và tự tin không? Tại sao?

          2. Hãy làm thử một bản tường trình về cuộc đời của tôi từ trước đến nay: làm được gì? Chưa làm được gì? Đâu là những điều cần phải sửa? Đâu là những nén bạc cần phải gấp rút sinh lời?

Cha Đaminh Trương Nhựt Thiện