Bước theo MẸ vào đời với CHÚA

Đời con sống tâm hồn có Chúa
Từng phút giây phục vụ tin yêu
Làm vui lòng Chúa mọi điều
Hết tình yêu mến sớm chiều thiết tha

Ngàn ân phúc chan hoà nhịp sống
Mẹ đồng hành hy vọng sáng tươi
Đưa đường dẫn lối muôn người
Vào đời vững tiến mọi thời mọi nơi

Xin cảm tạ ngàn lời ghi khắc
Trong tâm hồn sâu sắc ơn cao
Bao la tình Chúa tuôn trào
Ấm êm tình Mẹ dạt dào không ngơi

Bước theo Mẹ vào đời với Chúa
Trọn kiếp người chan chứa ân tình
Có Chúa bên Mẹ hành trình
Trở thành nhân chứng trọn tình yêu thương.

Tháng 5/2022
Vân Hiền