Thơ: Chay

CHAY

Con sẽ chay những lời nói dối
Mỗi đêm về sám hối ăn năn
Dẫu con vấp phạm bao lần
Giêsu Chúa hỡi vạn lần thứ tha.

Con sẽ chay những lời cáu kỉnh
Những lần con lừa phỉnh dối gian
Giêsu Chúa hỡi ân ban
Cho con gớm ghiết vạn ngàn tội nhơ.

Con sẽ chay những lần cau có
Bao tị ganh gởi gió chiều bay
Đêm về nguyện chắp đôi tay
Ăn năn sám hối mỗi ngày Chúa ơi!

Con sẽ chay những lời ganh ghét
Chay nóng giận la hét mọi người
Xin môi con mãi thắm tươi
Luôn trong người có nụ cười bình an.

Con sẽ chay hận thù trách oán
Con sẽ chay tính toán hơn thua
Chay cả lời nói chanh chua
Nguyện xin luôn mãi ghẹo đùa nhau vui.

Con sẽ chay những lời hiềm khích
Chay những lời đã kích lẫn nhau
Thay bằng tình mến không sầu
Giúp nhau quên những niềm đau trong lòng.

Con sẽ chay những lời phỉ báng
Chay những lần lên án anh em
Thay bằng lời nói dịu êm
Bằng lời thân ái ngọt mềm yêu thương.

Con sẽ chay thói hư tật xấu
Chay những lần nổi quạu hét la
Thay bằng cử chỉ thứ tha
Bằng lời thân ái thiết tha dịu hiền.

Thơ: Thái An – Kim Sang sưu tầm