Dẫn lễ Thánh Giuse

DẪN LỄ THÁNH GIUSE

 

Kính thưa cộng đoàn,

    Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội mừng lễ Thánh Giuse, một vị thánh là  Bổn mạng của Giáo hội toàn cầu, Bổn mạng Giáo hội Việt nam, một vị đại thánh đã được Đức Cha Lambert de la Motte- Đấng sáng lập, chọn làm Bổn mạng cho Hội dòng Mến Thánh Giá,(Bổn mạng Cha Linh Giám, Bổn mạng quý Linh mục, tu sĩ, các gia trưởng…..)

    Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa đã tuyển chọn Thánh Giuse và trao cho Ngài chức vụ cao sang: Làm Cha nuôi, Bảo trợ Ngôi Hai Thiên Chúa  làm người và là bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria.

    Thánh Giuse lả con người thinh lặng, tuy âm thầm  nhưng sứ mạng của Ngài thật cao trọng trong chương trình của Thiên Chúa, Ngài đã trung thành gin giữ trong giai đoạn đầu của thời kỳ cứu độ. Thánh Giuse là người công chính thánh thiện, Ngài bảo vệ Danh giá Đức Maria, Ngài tận tình chăm sóc Chúa Giêsu. Ngài chu toàn sứ mạng gia trưởng bằng nghề thợ mộc vất vả, Ngài lao động bằng đôi tay, sức lực và trí óc của mình để bảo đảm cuộc sống hằng ngày của Thánh Gia. .

    Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, nhờ lời Thánh Cả Giuse cầu thay nguyện giúp. Xin cho Giáo hội Chúa được gìn giữ khỏi mọi sự giữ, cho những người lao động nghèo khổ, bất hạnh được có đầy đủ lương thực hằng ngày. Xin cho mỗi người chúng ta luôn chu toàn nhiệm vụ Chúa đã trao phó trong gia đình và ngoài xã hội, hầu chúng ta đạt được hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa đã hứa ban cho những tôi tớ trung thành. Xin cho quý Linh mục, Tu sĩ và những ai chọn Ngài làm Thánh Bổn mạng được nên giống Thánh cả.

    Đặc biệt xin cho Hội dòng chúng ta có thêm nhiều ơn gọi thánh thiện, cho mỗi phần tử trong Hội dòng biết noi gương Ngài sống khiêm tốn, trinh khiết, âm thầm phục vụ và chu toàn ý Chúa.

    Xin chúa trả công bội hậu và ban muôn phúc lộc cho những ân nhân ,thân nhân đã quảng đại giúp đỡ Hội Dòng, và xin Chúa liên kết tất cả chúng ta trong tình yêu Chúa.

    Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha hy lễ tạ ơn của Đức Kitô,dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa với toàn thể nhân loại.

 

                                                                                                    Ngân Hạ