Chính anh em hãy cho họ ăn!

CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN!

“ Chính anh em hãy cho họ ăn.” (Lc 9, 13)

Phép lạ vĩ đại đã được thực hiện qua quyền năng của Chúa Giêsu, với sự cộng tác nhỏ bé của con người là khi chúng ta biết quảng đại cho đi tất cả và cũng là tất cả những gì chúng ta đang cần: năm chiếc bánh và hai con cá.

Nhưng, ai sẽ là người được trao cho và ai sẽ làm nhiệm vụ dọn ra cho đám đông?  Thưa, Chính chúng ta. Đó là lệnh truyền của Đức Giê-su: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9, 13).

Vâng, Chính chúng ta…

Theo lời mời gọi của Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên – Giám mục Giáo phận Cần Thơ : “Chính chúng ta hãy cho họ ăn”. Một số họ đạo trong Giáo phận Cần Thơ đã mở “SIÊU THỊ 0 ĐỒNG” để hỗ trợ và chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn: tàn tật, neo đơn, nghèo khổ. Một chút xíu ấy không làm cho họ thoát nghèo nhưng góp phần nhỏ bé xoa diệu bớt cái khó, cái nghèo của phận người. Những hành động ấy như dấu chỉ ‘Tình Yêu’ của Lòng Chúa Xót Thương.

Lạy Cha, thế giới hôm nay cũng như hôm qua

vẫn có những người bơ vơ lạc hướng
vì không tìm được một người để tin;

vẫn có những người đã chết từ lâu
mà vẫn tưởng mình đang sống;

vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế,
ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm;

vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn,
bệnh họan trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống;

vẫn có những người bị sống bên lề xã hội,
dù không phải là người mắc bệnh phong.

Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ

và biết chạnh lòng thương như Con Cha. Amen (Trích Rabbouni)

                                                                                                                           M. Quỳnh Ngọc