Chúc mừng Bổn Mạng Lớp Phú Yên – 26.07.2021

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG LỚP PHÚ YÊN 

26.07.2021

 

KIM ÂN – KA LUYK – MỸ XUYÊN,

KIỀU KHANH – KIỀU KHÁNH – AN – QUYÊN – MỸ TUYỀN.

DIỄM TRINH – PHƯƠNG THẢO hồn nhiên,

TÍM là MƯỜI MỘT PHÚ YÊN lớp mình.

Hòa chung ý nguyện lời kinh,

Chúc mừng Bổn Mạng trọn tình mến thương.

PHÚ YÊN  tiến bước trên đường,

Học hành tu luyện dặm trường chông gai.

Sống trong hy vọng ngày mai,

Mười một tu sĩ tương lai huy hoàng.

 

Maria Đào Vân Lê Thị Hiền