Chương trình huấn luyện – Tập viện (2 năm)

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

TẬP VIỆN (2 năm)

Tập viện là giai đoạn khởi đầu đời sống trong Hội dòng, là thời gian quan trọng nhất trong hành trình huấn luyện và nhằm mục đích: giúp ứng sinh nhận biết chắc chắn và rõ ràng hơn ơn gọi của mình và của Dòng Mến Thánh Giá, thực nghiệm lối sống của Hội dòng, uốn nắn trí tuệ và trái tim theo tinh thần Dòng Mến Thánh Giá, Hội dòng kiểm chứng ý định và tư cách thích đáng của ứng sinh đối với đời sống tu trì trong Hội dòng (HC 85).

Vì thế, Thiên Chúa là nhà huấn luyện đầu tiên và chủ yếu, ứng sinh tự lãnh trách nhiệm về việc huấn luyện bản thân, những người hữu trách có nhiệm vụ đồng hành với ứng sinh, cộng đoàn góp phần tích cực bằng lời cầu nguyện và gương sáng, tạo bầu khí thuận lợi cho việc huấn luyện và quan tâm tới mục vụ ơn gọi (HC 78).

Thời hạn Tập viện là hai năm: năm thứ nhất là năm Tập theo Giáo luật, phải đủ 12 tháng trong “nhà” Tập viện để thành sự (GL 648§1); năm thứ hai, Tập sinh có thể đi thực tập tông đồ theo sự sắp xếp của Hội dòng (GL 648§2). Nếu cần, chị Tổng Phụ trách, sau khi xin ý kiến của ban Tổng Cố vấn, có thể cho phép gia hạn nhưng không quá một năm.

Trong giai đoạn này, ứng sinh sẽ được đào tạo theo 6 chiều kích: nhân bản Kitô giáo, thiêng liêng, cộng đoàn, tri thức, tông đồ mục vụ và đặc sủng.

I. NHÂN BẢN KITÔ GIÁO 

Giúp người thụ huấn từng bước họa lại những nét nhân cách của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống đối với tha nhân cũng như đối với Thiên Chúa qua việc học tập và rèn luyện bốn nhân đức trụ cột và ba nhân đức đối thần:

1. Bốn nhân đức trụ cột

 • Khôn ngoan: có khả năng phân định những gì là chính yếu theo giá trị của Tin Mừng và lựa chọn những phương thế tốt nhất để đạt tới (x. Ep 1,8-9).
 • Công bình: biết nhận ra để trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Người, và trả cho tha nhân những gì thuộc về họ (x. Mt 22,21).
 • Can đảm: kiên trì tập luyện và quyết tâm theo đuổi điều thiện cho đến cùng (x. Ga 16,33).
 • Tiết độ: làm chủ bản thân và sống chừng mực trong các hoạt động của mình (x. 2Pr 1,5-6).

2. Ba nhân đức đối thần

 • Đức tin: xác tín vào tình yêu Thiên Chúa và đáp lại tình yêu ấy (x. Gc 2,17).
 • Đức cậy: bền tâm cậy trông và phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa nhờ ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần (x. Rm 8,24-25).
 • Đức mến: cảm nhận tình yêu Thiên Chúa và sống tình con thảo với Người, đồng thời chân thành yêu mến tha nhân như anh chị em con cùng một Cha (x. Rm 8,28; 1Cr 13; Rm 13,8-13).

II. THIÊNG LIÊNG 

Để giúp người thụ huấn bước vào con đường trọn lành hơn nhờ việc cầu nguyện và từ bỏ mình, người huấn luyện cần tạo cho họ những điều kiện thuận lợi, giúp cho việc thực hành thiêng liêng ngày càng bén rễ sâu trong Chúa Kitô. Vì thế người thụ huấn cần biết:

 • Soạn gẫm: chuẩn bị chất liệu cầu nguyện mỗi ngày.
 • Nguyện ngắm: tập đối thoại, chiêm ngắm và tìm học nơi Chúa Giêsu Kitô để noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người. Thời gian nguyện ngắm 30 phút mỗi ngày.
 • Cầu nguyện riêng: 45-60 phút mỗi ngày (năm Tập theo Giáo luật).
 • Chia sẻ Lời Chúa: biết chia sẻ và lắng nghe những cảm nghiệm về Chúa để củng cố và sống đức tin sâu sắc hơn trong đời sống hằng ngày.
 • Viếng Thánh Thể: ý thức và cảm nghiệm Thánh Thể là bí tích của tình yêu, là dấu chỉ hợp nhất, là mối dây đức ái.
 • Kết hợp với Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh qua lời nguyện tắt.
 • Sống thinh lặng nội tâm: giữ thinh lặng cả bên trong lẫn bên ngoài để lắng nghe, nghiền ngẫm Lời Chúa và sống tương quan thân mật với Thiên Chúa.
 • Phụng vụ: hiểu và tham dự một cách có ý thức Các Giờ Kinh Phụng Vụ và Thánh Lễ mỗi ngày.
 • Đọc sách thiêng liêng: tối thiểu 15 phút mỗi ngày.
 • Phút hồi tâm: hai lần, trưa và tối.
 • Tĩnh tâm: tháng, năm và các dịp đặc biệt.
 • Tập sống các lời khuyên Phúc Âm:

* Khiết tịnh

  • Đơn sơ, trong sáng, thẳng thắn trong giao tiếp.
  • Sống tình chị em và tình bạn chân thực trong cộng đoàn.
  • Thực hành khổ chế giác quan.
  • Quân bình trong cầu nguyện, học hành, nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh.

* Nghèo khó

  • Sống tinh thần phó thác.
  • Sẵn sàng chia sẻ thời gian, năng lực và vật chất.
  • Đơn giản trong trang phục.
  • Tiết kiệm đồ dùng chung cũng như riêng.
  • Khiêm tốn xin phép nhận, sử dụng và chia sẻ tặng phẩm cho người khác.

* Vâng phục

  • Tập sống mầu nhiệm Tự Hủy.
  • Tôn trọng và giữ Nội quy Tập viện với đức tin và lòng mến.
  • Tôn trọng người huấn luyện và chị em.
  • Đối thoại trong những việc quan trọng hay chưa hiểu rõ.
  • Cộng tác tích cực và cởi mở với người huấn luyện.
  • Sẵn sàng chuyển đổi nơi chốn và công việc.
  • Lượng định: mỗi năm hai lần (x. HC 112,4).
  • Đồng hành: mỗi tháng một lần và khi cần.
  • Nhật ký thiêng liêng.

III. CỘNG ĐOÀN 

Để dẫn người thụ huấn vào đời sống cộng đoàn theo linh đạo Phúc Âm (x. HC 41), trước tiên cần giúp họ học biết:

 • Nhìn nhận phẩm giá và chia sẻ các ân huệ mà mỗi người đã lãnh nhận.
 • Tôn trọng và đón nhận sự khác biệt của chị em.
 • Yêu như Chúa đã yêu để có khả năng hiến thân và phục vụ.
 • Sống có trách nhiệm, tự lập và sáng tạo.

IV. TRI THỨC 

Để ngày càng hiểu biết về Thiên Chúa và sống đức tin cách trưởng thành hơn, người thụ huấn cần học:

 • Kinh Thánh.
 • Phụng vụ (Thánh lễ và Giờ kinh Phụng vụ).
 • Giáo lý Hội Thánh Công Giáo phần III và phần IV.
 • Tu đức.
 • Đời sống thánh hiến.
 • Phân định thiêng liêng.

V. TÔNG ĐỒ – MỤC VỤ: thực tập tông đồ (năm II)

 • Làm quen với đời sống cũng như sứ vụ của người nữ tu Mến Thánh Giá tại cộng đoàn và tại các giáo xứ.
 • Thực hành một cách tiệm tiến hài hoà giữa cầu nguyện và hoạt động tông đồ.
 • Luật chung chỉ đề nghị việc thực tập tông đồ, việc thực hiện tuỳ vào Hiến chương và Nội quy của mỗi Hội dòng (x. GL 648,2; HC 91).

VI. ĐẶC SỦNG 

 • Tuyển tập Bút tích (Di cảo):
  • Ôn lại phần I, II.
  • Phần III: những Di cảo phản ánh kinh nghiệm và quan niệm của Đức cha Lambert về đời sống thiêng liêng.
 • Hiến chương và Nội quy: nhận thức rõ hơn về những yếu tố linh đạo và pháp lý của Dòng Mến Thánh Giá. Nhờ việc huấn luyện này, các nữ tu tương lai có thể sống đúng ơn gọi và chân tính của Hội dòng.

Ban Huấn Luyện