Dẫn lễ Bổn mạng mẫu 1

DẪN LỄ BỔN MẠNG

Chị em thân mến,

Đời Dâng Hiến là một bài ca cảm tạ nối dài trong cuộc sống và luôn là một của lễ tốt đẹp tiến dâng lên Thiên Chúa. Người sống đời Tận Hiến phải sống như ánh nến lung linh lan tỏa ánh sáng tình yêu Chúa đến cho mọi người và chấp nhận tiêu hao để trở nên nhân chứng sống động cho Tin Mừng Nước Chúa.

Hòa niềm vui, chung tâm tình tri ân cảm tạ Chúa cùng với (chị Maria….)trong ngày Bổn Mạng hồng phúc.Chúng ta cùng nguyện xin qua lời cầu bầu của Thánh Quan Thầy, ban cho chị được ơn sốt mến, lòng  quảng đại, bác ái yêu thương. Đồng thời xin Chúa ban cho chị sức khỏe dồi dào, hồn an xác mạnh, để chị luôn hăng say phục vụ mọi người trong tình yêu.

Giờ đây, chung tâm tình cảm tạ, chúng ta cùng với Chủ Tế, dâng lên Thiên Chúa Cha hy lễ tạ ơn của Đức Kitô, nguồn ơn cứu  độ cho muôn người.

Ngân Hạ