Dẫn lễ Thiếu nhi: Chúa nhật II Phục Sinh- Kính Lòng Chúa Thương xót

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Dẫn nhập lễ

Tôma kém lòng kém tin 

Đòi gặp được Chúa mới tin rõ ràng

Chúa mời ta hãy vững vàng

Tin vào ngày Chúa Khải hoàn quang vinh.

Các bạn thiếu nhi thân mến,

     Hôm nay Chúa nhật thứ 2 Phục sinh, bài Phúc Âm hôm nay nói về việc Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ nhưng lại vắng mặt ông Tôma. Tôma lúc đó không ở cùng với các Tông đồ, nên ông không tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại, hơn nữa ông còn to tiếng nói rằng:” Nếu tôi không thấy dấu đinh nơi Ngài tôi chẳng có tin”. Niềm tin của Tôma phải được trải nghiệm. Tám ngày sau  Chúa Giêsu đã hiện ra có ông Tôma, và ông đã tin:” Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”.

     Chúa nhật hôm nay cũng là Chúa nhật Giáo hội dành riêng để Kính Lòng Thương xót Chúa. Chúa yêu thương nhân loại dù con người tội lỗi, dù con người phản bội nhưng Chúa vẫn yêu. Chúa cứu chữa, Chúa ban ơn, Chúa chăm sóc, Chúa nuôi dưỡng…

        Dâng Thánh lễ hôm nay, xin Chúa Giêsu phục sinh là Đấng nhân lành nâng đỡ chúng ta, giúp chúng ta thêm vững tin để chúng ta sống tín thác tin yêu vào lòng Chúa thương xót.

Mời cộng đoàn đứng.

Ngân Hạ