Thơ – Mừng Chúa Phục Sinh

“Đừng hoảng sợ!!! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét,
Đấng bị đóng đinh chứ gì? Ngài đã sống lại rồi, không còn đây nữa.”

(Mc 16, 6)

MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Chúng ta mừng Chúa Phục Sinh,
Từ trong cõi chết hiển vinh khải hoàn.
Trở thành mạch suối tuôn tràn,
Tình thương cứu độ cho ngàn thọ sinh.
Cuộc đời nhân thế tái sinh,
Ở trong ánh sáng thần linh Chúa Trời.
Từ nay nhân thế đổi đời,
Trở nên hoàn thiện, thành người chính nhân.
Vậy là ai nấy trở thành,
Con Cha Chí Ái, công dân nước trời.
Để rồi vui sống cuộc đời,
Bình an thiện hảo của thời phục sinh.
Chẳng ai còn sống cho mình,
Nhưng cho kẻ khác trọn tình mến thương.
Dắt nhau về cõi thiên đường,
Nghì thu vui sống luôn thường bên Cha.

 

“Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng
như những vì sao trên vòm trời…”
(Ga 18, 34)

NGỌN NẾN PHỤC SINH

Đời con ngọn nến phục sinh,
Hằng luôn tỏa sáng bằng tình Giêsu.
Nhờ Ngài, con khỏi mây mù,
Chẳng còn tội ác, hận thù ghen tương.
Con thành ánh sáng soi đường,
Giúp cho nhân thế khỏi vương dục tình.
Chính nhờ con sống nghĩa tình.
Với Cha Từ Ái, đệ huynh mọi người.
Đây là cách thế chiếu soi,
Cho bao kẻ khác sống đời thiện chân.
Mọi người đổi mới canh tân,
Trở nên hoàn thiện tốt lành đẹp xinh.
Bởi nhờ ngọn nến phục sinh,
Giêsu Đức Chúa hiển vinh khải hoàn.
Được Ngài dẫn đến thiên đàng,
Xác hồn nhân thế ngập tràn hiển vinh.

 

“Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem…
cho đến tận cùng trái đất.”
(Cv 1, 8)

CHỨNG NHÂN PHỤC SINH

Đời con nhân chứng phục sinh,
Chính bằng cuộc sống thắm tình bao la.
Trước tiên với Chúa là cha,
Sau cùng nhân thế như là anh em.
Đời con ra khỏi bóng đen,
Chẳng còn gian dối, bon chen hận thù.
Tim con chan chứa nhân từ,
Để yêu người thế chẳng trừ loại ai.
Bởi không gây những họa tai,
Bằng bao hành động trái sai của mình.
Trở thành nhân chứng phục sinh,
Chính hằng biết sống đầy tình mến thương.
Bởi đây cách thế dẫn đường,
Giúp người thoát khỏi vấn vương tội tình.
Cuộc đời họ được hiển vinh,
Nơi Thầy Chí Thánh phục sinh vĩnh hằng.

 

“Mỗi ngày, trong Đền Thờ và tại tư gia,
các ông không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Giêsu Kitô”

(Cv 5,42)

RAO GIẢNG PHỤC SINH

Đời con rao giảng phục sinh,
Dựa trên nền tảng đức tin vững vàng.
Chính bằng cuộc sống hiên ngang,
Bước đi theo Chúa chẳng màng lợi danh.
Sẵn sàng hiến trọn bản thân,
Phụng thờ Thiên Chúa nhiệt thành hăng say.
Nhờ đem khối óc bàn tay,
Với người thiện chí dựng xây nước trời.
Mọi người vui hưởng cuộc đời,
Bình an thiện hảo của thời thiên sai.
Thế trần hết mọi trái sai,
Cuộc đời người thế tương lai huy hoàng.
Bởi nhờ nhận được đầy tràn,
Tình thương cứu độ, muôn ngàn phúc ân.
Đồng hành nhịp bước tiến nhanh,
Muôn đời họp mặt trong thành Salem.

Mừng đại lễ Chúa Phục Sinh
(CNPS-B, 04/04/2021)
Hai Tê Miệt Vườn

Lucia Hồng Lan – Sưu Tầm