ĐTC: Đời Sống Thánh Hiến luôn phải là một cuộc đối thoại với thực tế

                Tu sĩ
    ĐTC: Đời Sống Thánh Hiến Luôn Phải Là Một Cuộc Đối Thoại Với Thực Tế
Trong sứ điệp video gửi đến các tu sĩ Tây Ban Nha nhân dịp Tuần lễ Đời sống Thánh hiến lần thứ 50, Đức Thánh Cha nhận định “Một số hội dòng trở nên khô cằn, nguyên nhân do thiếu sự đối thoại và dấn thân với thực tế”.
Trong sứ điệp, sau khi nhắc đến công lao của Đức Hồng y Aquilino Bocos Merino, người đã khởi xướng Tuần lễ Đời sống Thánh hiến, Đức Thánh Cha nói: “Đời sống Thánh hiến được hiểu là bước đi, thánh hiến mỗi ngày, đối thoại với thực tế. Khi đời sống thánh hiến mất đi chiều kích đối thoại với thực tế và mất đi những suy tư những gì đang xảy ra, thì nó bắt đầu trở nên khô cằn. Tôi suy nghĩ về sự khô cằn của một số hội dòng, và thấy rằng nguyên nhân chung nằm ở chỗ thiếu sự đối thoại và dấn thân với thực tế”.
Đức Thánh Cha cảnh báo: “Anh chị em đừng bao giờ sao lãng điều này, đời sống thánh hiến luôn là một cuộc đối thoại với thực tế. Chúng ta hãy nghĩ đến thánh Têrêsa. Thánh nữ đã nhìn thấy thực tế và đưa ra một lựa chọn cho việc cải cách và tiếp tục bước đi. Và rồi trên hành trình cuộc sống, có những lúc công cuộc cải cách dừng lại, điều này có thể xảy ra. Nhưng cải cách luôn là một con đường, là hành trình tiếp xúc với thực tế và là một tầm nhìn dưới ánh sáng của đặc sủng sáng lập. Và trong tuần lễ này, những cuộc gặp gỡ sẽ giúp anh chị em thực hiện điều này, không sợ hãi”.
Đức Thánh Cha nói ngài cũng buồn khi thấy một số hội dòng, vì lo tìm sự an toàn đã bị rơi vào các hệ tư tưởng thuộc khuynh hướng cánh tả hoặc cánh hữu. Khi một hội dòng cải tổ đặc sủng theo hệ tư tưởng thì hội dòng này sẽ mất căn tính, mất đi sự phong phú. Giữ cho đặc sủng sáng lập sống động là giữ cho nó tiếp tục tiến bước và phát triển, trong sự đối thoại với những gì Thánh Thần đang nói với chúng ta trong lịch sử, trong nơi chốn và trong những giai đoạn khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng không thể giữ được đặc sủng sáng lập nếu không có sự can đảm tông đồ, nghĩa là không tiến bước, không phân định và không cầu nguyện. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ “không sợ giới hạn, không sợ biên giới. Bởi vì chính Thánh Thần nói với anh chị em. Hãy để Thánh Thần hành động trong anh chị em”. (CSR_3568_2021)
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt